به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس درد مزمن ون کورف و همکارانVanKroff Graded Chronic Pain Scale

0

مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران

VanKroff Graded Chronic Pain Scale

درد از کلمه PU که معادل سانسکریت کلمه ی قربانی کردن است و Poen که کلم هی لاتین به معنای تنبیه می باشد مشتق شده است.  درد پدید ه ای است که توسط هر فرد در طول زندگی تجربه می شود. درد مزمن دردی است که بیشتر از زمان لازم برای بهبود یا آسیب ایجاد شده باقی بماند. بنابر معیارهای انجمن بین المللی

درد، این زمان برای اهداف پژوهشی، حداقل 3 ماه و برای اهداف بالینی، حداقل 6 ماه تعیین شده است.  درد یک پدیده ی پیچید ه ای است که عوامل زیستی، روان شناختی و اجتماعی روی آن اثر دارد ( شیرازی تهرانی، 1396).

هدف از این مقیاس  سنجش میزان درد مزمن می باشد و دارای 7 پرسش است. این پرسشنامه در سال 1992 توسط ون كورف [1] و همکاران برای اندازه گیری شدت درد مزمن ساخته شد )به نقل از اسمیت و همکاران، 1997 ) در این پرسشنامه سه محور ارزیابی می گردد . شدت درد، ثبات یا مدت درد و میزان ناتوانی حاصل از درد .پاسخ دهنده هر یك از هفت عبارت پرسشی مقیاس را روی یك مقیاس یازده نقطه ای  10 -0 درجه بندی می كند . نمره ی فرد در مقیاس در سه زیر مقیاس شدت درد، نمره ناتوانی و درجات یا سطوح ناتوانی محاسبه می شود .

همراه با  2  مقاله پایه ای رایگان

 

50,000 ریال – خرید

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

 

 

[1] – Vankorff

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.