به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR- اصلاحیه (پناغی و همکارانش ،1392)

0

مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR اصلاحیه  (پناغی و همکارانش ،1392) 

دلبستگی  از دیدگاه بالبی بدین شکل تعریف می شود: پیوند هیجانی پایدار میان کودك در حال تحول و کسی که وظیفه مراقبت از او را برعهده دارد. این پیوند زمانی شکل می گیرد که رابطه اي گرم، صمیمانه و پایا میان کودك و مادر برقرار و این رابطه براي هر دو رضایت بخش و مایه خشنودي باشد. باور بر آن است که روابط نخستین کودك با مادر بر تعامل هاي اجتماعی، تنظیم هیجانی، توجه و سازگاري، به ویژه در هنگام تنیدگی و نبود قطعیت، تأثیر می گذارد. گرچه در آغاز نظریه دلبستگی براي تبیین روابط کودك- مادر (و پدر) طراحی شد، بعدها پژوهشگران

این حوزه  نشان دادند که بازنمایی هاي حاصل از روابط نخستین کودك بر احساس، رفتار، هیجان و به طور کلی

الگوي روابط میان فردي در بزرگسالی تأثیر می گذارد. باور بر این است که بازنمایی هاي ذهنی دلبستگی که در کودکی و بر مبناي رابطه با مراقبان نخستین بنا نهاده می شوند، به صورت قابل توجه بر روابط دلبستگی بزرگسالی تأثیر می گذارند (پناغی و همکارانش ،1392)  .

این مقیاس در اصل دارای 36 عبارت است ولی پناغی و همکارانش (1392)  آن را برای جامعه ایرانی مناسب سازی کرده اند و تعداد عبارات آن را به 30 عبارت کاهش داده اند. این مقیاس   دلبستگی بزرگسالان را در قالب دو بعد (هر یک 18 گویه) اضطراب و اجتناب مربوط به دلبستگی در روابط عشقی می سنجد. گویه ها روي مقیاس لیکرت از یک (به هیچ وجه) تا هفت (خیلی زیاد) پاسخ داده می شوند(برنان، شاور و کلارک[1] ، 2000).

همراه  8 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 


[1] – Brennan , Shaver  &Clark

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.