به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزان(کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال) PWISC

0

مقیاس بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزان(کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال) PWISC

نوجوانی دوره نسبتاً کوتاه و گذرا در فرایند زندگی انسان است . این دوره برای بسیاری از نوجوانان اغلب تجربه ای فشارزا همراه با سازگاری مجدد است . نوجوانی، به لحاظ تغییرات زیستی اجتماعی همراه با بلوغ، تغییرات از مدرسه ابتدایی به مدرسه متوسطه و از مدرسه به آموزش های بعدی و محیط شغلی، نگرانی راجع به تعلق و همراهی با فشار همتایان و روابط خانوادگی که اغلب در پس این انتقالات است، دوره ای فشارزا می باشد )استنبرگ، ۱۹۹۳ . (سازمان بهداشت جهانی(WHO )، کیفیت زندگی را به عنوان ادراک فرد از موقعیت او در زندگی، در بافتی از سیستم فرهنگی و ارزشی، همراه با اهداف، استانداردها، انتظارات وعلاقه مندی های وی تعریف می کند، و می افزاید کیفیت زندگی مفهومی گسترده است که به شکلی پیچیده تحت تاثیر سلامت جسمانی، حالت روان شناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی و رابطه شخص با افراد مهم در زندگی او قرار می گیرد ) کادنا و همکاران، ۲۰۰۳). کیفیت زندگی یا بهزیستی ذهنی بدین معنا اشاره دارد که افراد بر اساس استانداردهای شخصی خود، راجع به زندگی شان به طور کلی و در حوزه های خاص چگونه فکر می کنند و چه احساسی دارند. کیفیت زندگی بالا، با رفاه عمومی و این احساس که زندگی ارزشمند است و کیفیت زندگی پایین با نارضایتی و حتی بی علاقگی به زندگی همراه است (گودینسون و سینگلتون، ۱۹۸۹). این ابزار برای استفاده در دوره کودکی و نوجوانی (۱۲ تا ۱۸ سال) طراحی شده و شامل هفت ماده ی رضایتمندی است که هر کدام به یک حوزه از کیفیت زندگی مربوط می شوند. این حوزه ها عبارتند از پول و سایر تعلقات، سلامتی، موفقیت ها، سازگاری با دیگران، ایمنی، فعالیت های اجتماعی، و اتفاقاتی که ممکن است در آینده روی دهد . این ابزار دارای هفت سوال اصلی است و یک سوال اضافی که کیفیت زندگی را در مجموع می سنجد . سوالات به صورت لیکرتی از ۰ تا ۱۰ نمره گذاری می شوند. این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید. برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید. کانال تلگرام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.