مقیاس انتظار از ازدواج(MES) جونز و نلسون

[huge_it_slider id=”2″]

مقیاس انتظار از ازدواج[۱] (MES) جونز و نلسون

آگاهی، نگرش و انتظار به ازدواج ازمکانیسم‌های کلیدی برای پیش‌بینی و بررسی رفتار و روند واقعی در ازدواج می‌باشند

برای بررسی انتظارات آزمودنی ها  از ازدواج، از مقیاس انتظار از ازدواج (MES) استفاده می شود مقیاس انتظار از ازدواج که توسط جونز و نلسون در سال ۱۹۹۶ ساخته شد یک ابزار چند بعدی و دارای سه عامل مجزا و مرتبط انتظارات بدبینانه، واقع گرایانه و ایده آل گرایانه می باشد که انتظارات افراد نسبت به ازدواج را اندازه گیری می کند. این پرسشنامه حاوی ۴۰ گزاره است. پاسخ دهندگان از مقیاس ۵ درجه ای لیکرت از ۱ کاملا مخالفم تا  ۵ کاملا موافقم استفاده می کنند  به طور کلی نمرات پایین تر نشان دهنده انتظارات بدبینانه از ازدواج  و نمرات بالاتر نشان دهنده انتظار ایده آل  گرایانه از ازدواج است. نمراتی که در حد وسط هستند  انتظارات واقع گرایانه را نشان می دهند.

به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱]marriage expectations scale