به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل( AOES)

0

مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل( AOES)


ALCOHOL OUTCOME EXPECTANCIES SCALE

امروز  اعتياد به عنوان يك معضل جهاني شاناخته شده  كه همه كشورها با آن مواجه هستندو همچنین  مصرف، مواد و الکلی به عنوان يك آسيب اجتماعي شناخته شد كه خسارات زيادي را بر جامعه تحميل مي كند.

AOESیک مقیاس  34آیتمی است که جهت اندازه گیری پیامدهای مورد انتظار مصرف الکل تهیه شده است- به عبارت دیگر باورهای فرد را در مورد اثرات الکل روی هیجانات، خلق و رفتار او ارزیابی می کند. تحقیقات پیشین نشان دادند این انتظارات با رفتار مصرف در نوجوانان و بزرگسالان ارتباط دارد و ممکن است در شروع و ادامه سوءمصرف الکل نقش به سزایی داشته باشند. تحلیل های انجام شده توسط محققین دو عامل کلی را مشخص کرده است: یکی اثرات مثبت و دیگری اثرات منفی. مدلسازی معادلات ساختاری برای هر کدام از این عامل ها خرده مقیاس هایی را نیز نشان داده است.

همراه  5مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.