به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی گرابز (2010)

0

مقیاس اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی گرابز (2010)

The Cyber-Pornography Use Inventory

در سال هاي اخیر، فزون خواهی جنسی ، به دلیل رواج گسترده آن در صدر توجهات تحقیقاتی و بالینی قرار گرفته است (وماك و همکاران 2013 ، کافکا 2010 ) که مقارن افزایش تحقیقات در زمینه فزون خواهی جنسی، توجهات اکادمیک و بالینی بر شکل مشکل زاي کاربرد پونوگرافی اینترنتی نیز افزایش داشته است (گریفیث و همکاران 2012 ) اعتیاد پورنوگرافی اینترنتی، امروزه در برخی کشورها خصوصا کشورهاي غربی بسیار شایع است  (کارول و همکاران 2008 ) که همراه با افزایش آن، غالبا سلامت روانی فرد به مخاطره می افتد (اونز و همکاران 2012 ، کارول و همکاران 2008 ) استفاده از پونوگرافی اینترنتی با مشکلات عدیده اي همبسته است نظیر مسائل شغلی (یونگ 2007 ) اختلال در عملکرد خانوادگی (مانینگ 2006 ) درگیري هاي حقوقی و قضایی (گریفیث 2001 ) کناره گیري از روابط بین فردي و انزوا جویی (یودر و همکاران 2005 ) و آشفتگی روانی (ایگان و پارمر 2013 ) مفهوم سازي جدید از کاربرد مشکل زاي پونوگرافی اینترنتی مبتنی بر تحقیقات در حوزه فزون خواهی جنسی است . در DSM-V رفتارهاي غیرارادي جنسی به عنوان بیماري در نظر گرفته شده است. به همین جهت، اعتیاد به پورنو گرافی اینترنتی نیزاغلب به عنوان زیر شاخه اي از رفتار فزون خواهی جنسی مععرفی شده است.(کاپلان و کروگر 201)  ( به نقل از فرج زاده بی بالان، 1394).

این پرسشنامه دارای 9گویه است و3 بعد آن عبارتند از وسواسی جبري، کوشش،  آشفتگی

همراه  3 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.