به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس اضطراب ریاضیMARS – R

0

مقیاس اضطراب ریاضی((MARS – R

Mathematic Anxiety Rating Scale

در دنیاي امروز دیگر ریاضیات براي دانش آموزان و دانشجویان  به شکل یک اولویت مهم جهانی درآمده است، چراکه زندگی روزانه ي آنها، از حساب کردن در فروشگاه گرفته تا پرداخت وجوه نقدي، با ریاضیات سروکار پیدا کرده و از فن آوري تا کاربرد آن در صنعت، امور زندگی روزانه ي هر فرد را تحت تأثیر قرار داده است، به گونهاي که شایستگی در ریاضیات پیشبینی کننده ي نیرومندي براي موفقیتهاي اقتصادي فرد در آینده محسوب می شود.  ازجمله دروسی که دانش آموزان و دانشجویان  در آن ضعف دارند و به افت تحصیلی آنها می انجامد، درس ریاضیات است. مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی در سال 1982توسط پلیک و پارکر به منظور ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت در کلاس های ریاضی و آمار ساخته شده است. این ابزار نسخه ي تجدیدنظر شده ي مقیاس  98عبارتی اضطراب ریاضی است که در سال  1972توسط ریچاردسون و سویین ساخته شده است. نسخه فعلی تأکید بیشتري بر اضطراب مربوط به موقعیتهاي خاص )حالتی(، اضطراب کلی )صفتی(، و اضطراب امتحان دارد این نسخه تاکید بیشتری بر اضطراب مربوط به موقعیت های خاص(حالتی)، اضطراب کلی(صفتی) و اضطراب امتحان دارد. این پرسشنامه دارای 24عبارت و دو زیر مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی است که (16عبارت اول پرسشنامه) مربوط به فرایند یادگیری ریاضی و ارقام است و ( 8عبارت آخر پرسشنامه) مربوط به زیر مقیاس اضطراب سنجش ریاضی است که میزان اضطراب آزمودنی را در موقعیت ارزیابی ریاضی و آمار می سنجد. آزمودنی باید میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارت آزمون در یک طیف لیکرت 5درجه ای مشخص سازد این آزمون برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان مناسب است.

همراه  1 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.