به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقياس سنجش بخشودگي بين فردي

0

مقياس سنجش بخشودگي بين فردي بخشودگي يك ويژگي شخصيتي است كه در چند دهه اخير در كشورهاي غربي، به صورت تجربي مورد پژوهش قرار گرفته است. در ايران نيز، در چند سال گذشته اين ويژگي وارد حوزه پژوهش هاي روان شناختي شده است. به نظر مك كالوف بخشودگي عبارت از ويژگي است كه در اثر آن، شخصي كه در روابط بين فردي، مورد آزار يا آسيب (مانند اهانت يا خيانت) قرار گرفته است، خطاي فرد خاطي را مي بخشد. بدين ترتيب فرصتي دوباره براي جبران خطا، به فرد خاطي داده مي شود تا بتواند دوباره ، اعتمادسازي نمايد . ) هارگريو (1994) بخشودگي را تلاشي براي حفظ عشق و اعتماد در روابط ، و پايان دادن به سو گيري هاي آسيب زا ، در نظر گرفته است . زماني كه در روابط ميان افراد، به ويژه اعضاي خانوا ده و زوجين، عدالت و انصاف ناديده گرفته مي شود، افراد احساس مي كنند كه در اين رابطه مغبون و متضرر شده اند. در نتيجه ممكن است براي گرفتن حق خود از شيوه هاي مخرب استفاده نمايند. اين شيوه هاي مخرب به شكل رفتارهاي بدبينانه، دشمني، خشم شديد، گسستگي هاي هيجاني و آسيب رساندن و آزردن ساير افراد بروز مي كند. هارگريو ( 1994 ) معتقد است كه اين روش ويرانگر براي كسب حقوق خود، موجب آسيب و ايجاد درد و رنج در خانواده مي شود. برخي از افرادي كه قرباني آزارهاي خانواده هستند، همواره دوره هاي متناوبي از احساس شرم/ خشم و آشفتگي را تجربه مي كنند(احتشام زاده و همکارانش، 1389). احتشام زاده و همکارانش( 1389) به طراحی و اعتبار سنجی این مقیاس 25 ماده ای پرداخته اند. به همراه1 مقاله مرتبط رایگان این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.
50,000 ریال – خرید
style=”text-align: justify;”>

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید. انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.