پرسشنامه استاندارد

مقدمه ای بر تحقیقات کیفی

مقدمه ای بر تحقیقات کیفی

تحقیقات کیفی شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های غیر عددی (به عنوان مثال ، متن ، فیلم یا صدا) برای درک مفاهیم ، نظرات یا تجربیات است. می تواند برای جمع آوری بینش عمیق یک مسئله یا تولید ایده های جدید برای تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیقات کیفی برعکس تحقیقات کمی است ، که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های عددی برای تجزیه و تحلیل آماری است.

تحقیقات کیفی معمولاً در علوم انسانی و علوم اجتماعی ، در موضوعاتی مانند انسان شناسی ، جامعه شناسی ، آموزش ، علوم بهداشتی ، تاریخ و … مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه سوالات تحقیق کیفی

شبکه های اجتماعی چگونه تصویر بدن را در نوجوانان شکل می دهند؟

چگونه کودکان و بزرگسالان تغذیه سالم را در انگلستان تفسیر می کنند؟

چه عواملی بر حفظ کارکنان در یک سازمان بزرگ تأثیر می گذارد؟

اضطراب در سراسر جهان چگونه تجربه می شود؟

چگونه معلمان می توانند مسائل اجتماعی را در برنامه های درسی علوم ادغام کنند؟

رویکردهای تحقیق کیفی

برای درک چگونگی تجربه مردم جهان از تحقیقات کیفی استفاده می شود. گرچه رویکردهای زیادی برای تحقیقات کیفی وجود دارد ، آنها تمایل به انعطاف پذیری دارند و هنگام تفسیر داده ها بر حفظ معنای غنی تمرکز می کنند.

رویکردهای مشترک شامل نظریه مبتنی بر اساس ، مردم نگاری ، اقدام پژوهی ، تحقیقات پدیدارشناسی و تحقیقات روایی است. آنها برخی شباهت ها را دارند ، اما بر اهداف و دیدگاه های مختلف تأکید دارند.

رویکردهای تحقیق کیفی

رویکردشامل چه مواردی است؟  
گراندد تئوریمحققان داده های غنی را در مورد یک موضوع مورد علاقه جمع آوری می کنند و به صورت استقرایی نظریه ها را توسعه می دهند.
مردم نگاریمحققان مردم نگاری برای درک فرهنگ آنها در گروه ها یا سازمان ها غوطه ور می شوند.  
اقدام پژوهیمحققان و شرکت کنندگان به طور مشترک تئوری و عمل را برای ایجاد تغییرات اجتماعی پیوند می دهند.  
تحقیقات پدیدارشناسیمحققان با توصیف و تفسیر تجارب زیسته شرکت کنندگان ، یک پدیده یا رویداد را بررسی می کنند.  
تحقیقات روایتیمحققان نحوه گفتن داستان ها را بررسی می کنند تا درک کنند که شرکت کنندگان چگونه تجربه های خود را درک می کنند و از آن احساس می کنند.  

روشهای تحقیق کیفی

هر یک از رویکردهای تحقیق شامل استفاده از یک یا چند روش جمع آوری داده است. اینها برخی از متداول ترین روشهای کیفی است:

مشاهدات: ثبت آنچه در یادداشت های دقیق میدانی مشاهده یا شنیده اید یا با آن روبرو شده اید.

مصاحبه ها: شخصاً در مکالمات رودر رواز از افراد سوال می کنید.

گروه های متمرکز: طرح سوال و ایجاد بحث در میان گروهی از افراد.

نظرسنجی ها: توزیع پرسشنامه با سوالات باز.

تحقیقات ثانویه: جمع آوری داده های موجود به صورت متن ، تصویر ، ضبط صدا یا فیلم و غیره

نمونه تحقیق

برای تحقیق در مورد فرهنگ یک شرکت بزرگ فناوری ، تصمیم می گیرید که یک رویکرد مردم نگارانه را در پیش بگیرید. شما چندین ماه در شرکت کار می کنید و از روش های مختلفی برای جمع آوری داده ها استفاده می کنید:

شما یادداشت های میدانی را با مشاهدات یادداشت می کنید و در تجربیات خود از فرهنگ شرکت تأمل می کنید.

شما نظرسنجی های باز را در سراسر دفاتر شرکت از طریق ایمیل برای کارمندان پخش می کنید تا بفهمید فرهنگ در مکان های مختلف متفاوت است.

شما با کارمندان در دفتر خود مصاحبه های عمیقی انجام می دهید تا در مورد تجربیات و دیدگاه های آنها با جزئیات بیشتر اطلاعات کسب کنید.

محققان کیفی غالباً خود را “ابزار” تحقیق می دانند ، زیرا همه مشاهدات ، تفسیرها و تحلیل ها از طریق لنزهای شخصی خود فیلتر می شوند.

به همین دلیل ، هنگام نوشتن روش خود برای تحقیقات کیفی ، تأمل در رویکرد خود و توضیح کامل درباره انتخاب هایی که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها انجام داده اید ، مهم است.

تجزیه و تحلیل داده های کیفی

داده های کیفی می تواند به صورت متن ، عکس ، فیلم و صدا باشد. به عنوان مثال ، ممکن است با متن مصاحبه ، پاسخ نظرسنجی ، یادداشت های زمینه یا ضبط شده از تنظیمات طبیعی کار کنید.

اکثر انواع تجزیه و تحلیل داده های کیفی از پنج مرحله مشابه برخوردارند:

داده های خود را آماده و سازماندهی کنید. این ممکن است به معنی رونویسی مصاحبه یا تایپ کردن یادداشت های زمینه باشد.

داده های خود را مرور و کاوش کنید. داده ها را برای الگوها یا ایده های مکرر ظهور کنید.

یک سیستم کدگذاری داده ایجاد کنید. براساس ایده های اولیه خود ، مجموعه ای از کدها را ایجاد کنید که می توانید برای دسته بندی داده های خود استفاده کنید.

کدها را به داده ها اختصاص دهید. به عنوان مثال ، در تجزیه و تحلیل کیفی ، این ممکن است به معنای عبور از پاسخ های هر یک از شرکت کنندگان و نشان کردن آنها با کد در صفحه گسترده باشد. وقتی اطلاعات خود را مرور می کنید ، می توانید کدهای جدیدی ایجاد کنید تا در صورت لزوم به سیستم خود اضافه کنید.

مضامین تکراری را شناسایی کنید. کدها را به مضامین منسجم و اصلی پیوند دهید.

چندین روش خاص برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی وجود دارد. اگرچه این روش ها فرآیندهای مشابهی دارند ، اما بر مفاهیم مختلف تأکید دارند

مزایای تحقیق کیفی

تحقیقات کیفی غالباً سعی در حفظ صدا و دیدگاه شرکت کنندگان دارد و در صورت بروز سوالات جدید تحقیق می تواند تنظیم شود. تحقیقات کیفی برای موارد زیر مناسب است:

انعطاف پذیری

فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها می تواند با ظهور ایده ها یا الگوهای جدید سازگار شود. آنها از قبل به سختی تصمیم گیری نمی شوند.

تنظیمات طبیعی

جمع آوری داده ها در زمینه های دنیای واقعی یا به روش های طبیعی انجام می شود.

بینش معنادار

در طراحی ، آزمایش یا بهبود سیستم ها یا محصولات می توان از شرح دقیق تجربیات ، احساسات و ادراک افراد استفاده کرد.

تولید ایده های جدید

پاسخ های باز به این معنی است که محققان می توانند مشکلات جدید یا فرصت هایی را کشف کنند که در غیر این صورت فکر نمی کردند.

مضرات تحقیقات کیفی

محققان باید در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های خود محدودیت های عملی و نظری را در نظر بگیرند. تحقیقات کیفی از موارد زیر رنج می برد:

غیر قابل اعتماد بودن

تنظیمات دنیای واقعی به دلیل عوامل کنترل نشده ای که بر داده ها تأثیر می گذارند ، اغلب تحقیقات کیفی را غیر قابل اعتماد می کند.

ذهنیت

با توجه به نقش اصلی محقق در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ، تحقیق کیفی قابل تکرار نیست. محقق تصمیم می گیرد که در تجزیه و تحلیل داده ها چه چیزهایی مهم هستند و چه ارتباطی ندارند ، بنابراین تفسیر همان داده ها می تواند بسیار متفاوت باشد.

قابلیت تعمیم محدود

از نمونه های کوچک اغلب برای جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد زمینه های خاص استفاده می شود. با وجود روشهای دقیق تحلیل ، نتیجه گیری قابل تعمیم دشوار است زیرا دادهها ممکن است مغرضانه بوده و از جمعیت وسیع استفاده نکنند.

پرمشغله

اگرچه از نرم افزار می توان برای مدیریت و ضبط مقادیر زیادی از متن استفاده کرد ، تجزیه و تحلیل داده ها اغلب باید به صورت دستی بررسی یا انجام شود.

.

برگرفته از: Published on June 19, 2020 by Pritha Bhandari. Revised on July 30, 2020.

ترجمه در وب سایت:   www.rava20.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.