تحلیل داده های آماری

مقاله ISC چیست؟

مقاله ISC چیست؟

مقاله ISC چیست؟

ساعدنیوز: ISC اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران می باشد و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی میباشد .

این موضوع بسیار قابل توجه است که ایران دارای سومین پایگاه استنادی برمبنای تولید مقالات علمی با کیفت دربین 57کشور جهان میباشد که این مجموعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (Islamic World Science Citation Center) که به اختصار ISC  خوانده میشود و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بنابر معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی میباشد. هر مقاله ای که مورد قبول این سامانه قرار بگیرد را مقاله ISC  مینامند .

این پایگاه با سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی در حال نشر مقاله ISC  میباشد و سالانه گزارشات جامعی به شرح زیر ارائه میدهد :

  1. گزارش های استنادی نشریات فارسی ( PJCR ) که مختصر شده واژه Persian Journal Citation Report میباشد.
  2. گزارش های استنادی نشریات عربی ( AJCR )
  3. گزارش های استنادی نشریات انگلیسی ( EJCR )

پایگاه استنادی آمریکا  که در رتبه ی اول قرار دارد و و مقالات آن ISI خوانده میشود نیز سالانه گزارشی مبنی بر رتبه بندی مجلات ارائه میدهد که JCR  نام دارند و در اینجا قصد داریم مزایای PJCR  را نسبت به JCR  برشماریم .

  • PJCR به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی اما JCR فقط به زبان انگلیسی است.
  • PJCR با اخذ یک هزینه اشتراک اطلاعات تمامی سالها را در اختیار مشترکین قرار می دهد اما در JCR اینگونه نیست.
  • در PJCR مرتب سازی در هر ستون وجود دارد اما در JCR این گزینه وجود ندارد.
  • در PJCR  جستجوی عنوانی وجود دارد اما در JCR این امکان وجود ندارد.

هدف PJCR بررسی نشریات فارسی و رتبه بندی آنها بر اساس مطالعات اسنادی میباشد .و بر مهم بودن تعداددفعات استفاده از یک نشریه توسط مقالات دیگر را بیان میکند .و این رتبه بندی با استفاده از تعیین عامل تاثیر ایمپکت فاکتور Impact factorو تعیین نیم عمر Half life  و تعیین شاخص نزدیکی Immediacy Index  مجلات استناد کننده و استناد شونده انجام میشود .

ISC   شامل موارد زیر میباشد  :

گزارشهای استنادی نشریات فارسی (Persian Journal Citation Report (PJCR؛

گزارش‌های استنادی نشریات عربی (Arabic Journal Citation Reports (AJCR؛

گزارش‌های استنادی نشریات انگلیسی (English Journal Citation Reports (EJCR؛

نمایه استنادی علوم ایران (Persian Science Citation Index (PSCI؛

نمایه استنادی علوم جهان اسلام Islamic World Science Citation Index؛

طلایه داران علم ایران  ( Persian Essential Science Indicator (PESI

فهرست مندرجات فارسیPersian Current Content ؛

پایگاه استنادی برترین کنفرانس های علمی فارسی Persian Highly- Cited Proceedings Database  (PHPD)؛

نظام آگاهی رسانی استنادی ایران  Persian Citation Alert؛

نظام آگاهی رسانی نشریات علمی جهان اسلام ISC Current Awareness Services؛

نظام گزارش استنادی Citation Report؛

نظام شاخص های عملکردی نشریات فارسیPersian Journal Performance Indicator  ؛

تحلیل پایگاه داده های نشریلت فارسیAnalysis of Persian Journal Database؛

نظام تمام متن مقالات مجلات جهان اسلام ISC E-Journals؛

تولید کتاب علم ایران؛

در ادامه میتوان خاطر نشان کرد  که نمایه استنادی علوم ایران (Persian Science Citation Index (PSCI ،امکان سنجش ارتباط میان مدارک معتبر را فراهم می آورد و از طریق آن میتوان میزان دقیق استنادها ،تداوم زمانی استنادها ،منابع و زمان استنادها ،میزان اثرپذیری و اثرگذاری رشته ها بر یکدیگر، عمر نوشته ها در حوزه های مختلف را تعیین کرد ، علاوه بر این که به بررسی و مشاهده مقالات چند رشته ای میپردازد و کمک به تدوین نقشه جامع علمی کشور میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *