مفهوم و  تعریف شهر

مفهوم و  تعریف شهر

 

       از دیرباز، شهر بر اساس دو دیدگاه کلی تعریف شده است؛ دیدگاه مکان محور و دیدگاه انسان محور. برخی در تعریف شهر، بیشتر بر جنبۀ جغرافیایی،  ساختمان ها، فضا ها، بنا ها و خلاصه فضای کالبدی آن تاکید ورزیده اند و به نقش حیاتی « انسان » در شکل گیری « شهر » کمتر توجه کرده اند. در نتیجه، شهری را به تصویر کشیده اند که سراسر جسم است و در آن از روح خبری نیست و به اصظلاح در وادی حاشیه پررنگ تر از متن فرو غلطیده اند. از آن سو، برخی با توجه به این نکته که پایه ی اساسی شکل گیری شهر، انسان است؛ آن را بر محوریت انسان تعریف کرده اند و روح شهر( انسان) را در کنار جسم آن ( فضای کالبدی) پاس داشته اند.  بنا بر دیدگاه دوم، « شهر » کانون شکل گیری روابط پیچیده ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان انسان هایی است که در فضای جغرافیایی معینی، با همکاری و همیاری یکدیگر، در کنار هم زندگی   می کنند. به دیگر سخن، شهر حوزه ی مکانی است که از گستردگی فضا، جمعیت، تنوع خرده فرهنگ ها، تنوع مشاغل و نظم ساختاری برخوردار است و جایگاه حاکمیت و قدرت و جهت گیری های سیاسی و اجتماعی، محل سازمان ها و نهاد های بزرگ اجتماعی، محل تولید و تسری اطلاعات، اخبار و رفتارها و در یک کلام فرهنگ ساز است( جمشیدیان، ۱۳۸۷، ص۶). 

 

دسترسی به انواع پرسشنامه های استاندارد، با روایی،  پایایی، روش نمره گذاری و منابع معتبر

تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار پیشرفته SPSS

مبانی نظری و پژوهشی متغیر های مختلف

مطالب متنوع روش تحقیق، مدیریت و …

انواع  پاورپونت

عضویت در کانال تلگرام