به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مرحله ششم اقدام پژوهی: اجراي طرح جديدو نظارت بر آن ( اقدام راه حل هاي پيشنهادي )

0

      پس از اينكه راه جديد و موقتي ( مرحله ي 5 ) كاملاً طراحي و آماده شد آن را به اجرا مي گذاريم . اين مرحله از اقدام پژوهي بخش مهمي از كار معلم پژوهنده را تشكيل مي دهد . اقداماتي كه در اين مرحله بايد صورت گيرد عبارت است از :

1- هر يك از راه حل هاي پيشنهادي مرحله ي قبل را براي كاهش يا حل مسأله اجرا مي كنيم .

2- در هر مرحله از اقدام ، گزارشي كلي از اثرات مثبت و منفي راه حل ها (شكست ها و موفقيت ها) ارايه مي دهيم ؛ به عبارت ديگر نتايج بدست آمده در هر مرحله را گزارش مي دهيم .

3- اگر در هر يك از مراحل به موفقيتي دست نيافتيم ، مراحل بعدي را اجرا مي كنيم تا به نتيجه برسيم.

4- موانع و مشكلاتي را كه در هر يك از اين مراحل با آن مواجه شديم ، ذكر مي كنيم .

5- نتايج بدست آمده را قبل از دادن گزارش نهايي ، با همكاران در ميان مي گذاريم و نظرات آنان را جويا مي شويم .

Leave A Reply

Your email address will not be published.