به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مدیریت منابع انسانیِ (چگونگی رفتار با انسان در محیط کار) ایران کجای جهان ایستاده است؟

0

مدیریت منابع انسانیِ (چگونگی رفتار با انسان در محیط کار) ایران کجای جهان ایستاده است؟

گزارش سال 2018-2017 مجمع جهانی اقتصاد پیرامون شاخص رقابت‌پذیری جهانی، نکات قابل تأملی را پیرامون وضعیت مدیریت منابع انسانی در ایران به همراه دارد.

شاخص هفتم از یازده شاخص این گزارش، «کارایی بازار کار» است که وضعیت ده متغیر اصلی در حوزه مدیریت منابع انسانی در کشور را اندازه‌گیری و رتبه اخذ شده را در میان 137 کشور گزارش می‌کند.

بر اساس این گزارش، رتبه ایران در شاخص کارایی بازار کار بر حسب هر یک از معیارهای شاخص مذکور به شرح ذیل است از:

1- رتبه 121 در همکاری در روابط کارفرما و کارگری
2- رتبه 120 در انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد
3- رتبه 72 در اقدامات مرتبط با استخدام و اخراج
4- رتبه 100 در هزینه‌های تعدیل نیروی کار
5- رتبه 79 در تأثیرات مالیات بر مشوق‌های مرتبط با کار
6- رتبه 100 در پرداخت و بهره‌وری
7- رتبه 120 در اتکای به مدیریت حرفه‌ای
8- رتبه 104 در ظرفیت کشور در نگهداری استعدادها
9- رتبه 108 در ظرفیت کشور برای جذب استعدادها
10- رتبه 136 در نسبت مشارکت زنان در بازار کار به مشارکت مردان

آمارهای این گزارش مفصل حاکی از آن است که وضعیت عملِ مدیریت منابع انسانی در کشور وضعیت مناسبی نیست. بنابراین پر واضح است که نظریه و عمل مدیریت منابع انسانی در ایران تا چه اندازه نیازمند تلاش و کار مداوم، علمی و با اتکای بر بوم‌زیست کسب و کار کشور است. هر یک از اندیشمندان و دست‌اندرکاران مدیریت منابع انسانی کشور در ارتقای رتبه مدیریت منابع انسانی نقش داریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.