مجموعه پرسشنامه های ارزش ویژه برند

برای ارزیابی ارزش ویژه برند پرسشنامه های مختلف و متعددی طراحی گردیده است.

همه ی این پرسشنامه ها از چند پرسشنامه اصلی استخراج شده اند در زیر این پرسشنامه های اصلی خدمتتان ارائه می شود.

1- پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند یو و همکاران(2000) ( 38عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

2- پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند یو و همکاران(2000) ( 12عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

q10-6-2-4- پرسشنامه ارزش ویژه برند (مدل آکر) – ( 32عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

q10-6-2-5-پرسشنامه ارزش ویژه برند یوو و دانتو (2016) – ( 4عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

q10-6-2-6- پرسشنامه ارزش ویژه برند نام و همکاران 2011 ( 16عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

q10-6-2-7- پرسشنامه ارزش ویژه برند رحيم‌نيا و فاطمي- ( 40عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

q10-6-2-8- پرسشنامه ارزش ادارک‌شده  برند (فرناندز و بونیلو، 2009)( 4عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *