فرم ها، طرح ها و برنامه های مدارس

دانلود رایگان  انواع فرم ها، طرح ها و برنامه های آموزشی مدارس و آموزش و پرورش

مخاطب این مجموعه : معلمان، مدیران و مشاوران مدارس، کارشناسان آموزش و دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

ردیف

عنوان فرم

فایل ورد

فایلpdf

۱

انتظارات آموزش از مدیران

فایل ورد

فایلpdf

۲

انتظارات مدیر آموزشگاه از دانش  آموزان(پسر)

فایل ورد

فایلpdf

۳

انتظارات مدیر آموزشگاه از دانش  آموزان (دختر)

فایل ورد

فایلpdf

۴

انتظارات مدیر از دبیران

فایل ورد

فایلpdf

۵

پرسشنامه شناخت مسایل روحی/روانی دانش آموز

فایل ورد

فایلpdf

۶

شاخص های ارزشیابی عملکرد سالانه

فایل ورد

فایلpdf

۷

شرح وظایف دبیر

فایل ورد

فایلpdf

۸

فرم ارزشیابی از تدریس

فایل ورد

فایلpdf

۹

فرم بررسی پوشه کار دبیران

فایل ورد

فایلpdf

۱۰

فرم بررسی کارگاه آموزشی

 

فایلpdf

۱۱

فرم ثبت فعالیت های ابتکاری و خلاقانه دبیر

فایل ورد

فایلpdf

۱۲

فرم ثبت فعالیت های آموزشگاه

فایل ورد

فایلpdf

۱۳

فرم شناسایی ویژگی های تحصیلی وخانوادگی دانش آموزان

فایل اکسل

فایلpdf

۱۴

فرم شناسایی ویژگی های دانش آموز

فایل ورد

فایلpdf

۱۵

فرم طراحی سوال امتحانی

فایل ورد

 

۱۶

فرم طرح درس روزانه

فایل ورد

فایلpdf

۱۷

فرم طرح درس سالانه

فایل ورد

فایلpdf

۱۸

فرم طرح سوال۲

فایل ورد

فایلpdf

۱۹

فرم کاربرگ کلاسی دبیران

فایل ورد

فایلpdf

۲۰

فرم گزارش گروه به معلم

فایل ورد

فایلpdf

۲۱

فرم گزارش گروه به معلم ۲

فایل ورد

فایلpdf

۲۲

فرم مستندات پوشه کار دبیران

 

فایلpdf

۲۳

فرم نظر سنجی از دانش آموز در مورد عملکرد دبیران

فایل ورد

فایلpdf

۲۴

فرم نظر سنجی ازمدیردر مورد عملکرد دبیران

فایل ورد

فایلpdf

۲۵

فرم نظرسنجی از دبیران در مورد عملکرد مدیر

فایل ورد

فایلpdf

۲۶

فرم نقد و بررسی یک موضوع درسی

فایل ورد

فایلpdf

۲۷

فرم های برنامه سالانه

فایل ورد

فایلpdf

۲۸

نامه مدرسه  به اولیا

فایل ورد

فایلpdf

۲۹

نظر خواهی از دانش آموز در مورد پدر و مادر

فایل ورد

فایلpdf

۳۰

فرم الف- فرم برنامه های مدیر در طول سال

فایل ورد

فایلpdf

۳۱

فرم ب – فرم بازدید از مدارس

فایل ورد

فایلpdf

۳۲

فرم بازدید از حوزه امتحانی

فایل ورد

فایلpdf

برنامه های متوسطه ی اول

۳۳

طرح محبت

فایل ورد

 

۳۴

درس پژوهی

 

فایلpdf

۳۵

آیات طرح همگام با قران

فایل 1

فایل2

۳۶

طرح کلاسهای موضوعی

 

فایلpdf

۳۷

طرح نظارت و راهنمایی بالینی

 

فایلpdf

۳۸

طرح مدام

 

فایلpdf

۳۹

طراحی آموزشی

 

فایلpdf

۴۰

شیوه نامه ارزشیابی مستمر

 

فایلpdf

۴۱

طرح توسعه اخلاق

فایل ورد

 

 

۴۲

طرح همیار معلم

 

فایلpdf

۴۳

طرح مدارس سرآمد

 

فایلpdf

۴۴

شیوه نامه کلاسهای فوق برنامه متوسطه دوم

 

 

۴۰

شیوه نامه ارزشیابی مستمر

 

فایلpdf

 

۴۵

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 

فایلpdf

۴۶

مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 

فایلpdf

۴۷

سند برنامه درسی آموزش و پرورش

 

فایلpdf

۴۸

کتاب تعالی مدیریت مدرسه

 

فایلpdf

۴۹

آیین نامه اجرایی مدارس

 

فایلpdf

۵۰

آیین نامه آموزشی بزرگسال

 

فایلpdf

۵۱

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

فایلpdf

۵۲

جدول تطبیق و نحوه ادامه تحصیل

 

فایلpdf

۵۳

آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی

 

فایلpdf

 

برگرفته از سایت رشد مدرسه