به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

عملکرد جنسی زناشویی  فرج نیا و همکاران (1393 )  ( MSFS )  Marital saexual function   Scale 

0

عملکرد جنسی زناشویی  فرج نیا و همکاران (1393 )  ( MSFS )  

Marital saexual function   Scale

 

از عوامل موثر در سلامت روان زنان در فرآیند زندگی زناشویی، تمایلات و عملکرد جنسی رضایت بخش آنان بوده که شامل: ابعاد فيزیولوژیکی، روانی- اجتماعی، تکاملی و پاسخ جنسی می باشد.  عملکرد جنسی رضایت بخش علاوه بر تامين بهزیستی روان شناختی زنان، موجب بقاي نسل و توليد مثل میگردد و پژوهشگران آن را به عنوان زیربناي تشکيل خانواده پذیرفته و ارضاي آن را بسيار مهم و ضروري می دانند ( جعفرپور قهنویه و همکاران، 1394) .

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی در سال 1392 توسط فرج نیا، حسینیان، شهیدی و صادقی در ایران طی پژوهشی تحت عنوان تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقیاس دارای 60  ماده است که در 7  مولفۀ  مشارکت جنسی، ابزار جنسی، هیجان و احاس جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی ، نگرش جنسی و آگاهی جنسی طبقه بندی می شوند.

همراه با  8  مقاله پایه ای رایگان

60,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.