به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

طبقه بندي تحقيق بر مبناي هدف

0

هر تحقيق، تلاشي سيستما تيک و روش مند به منظور دست يا فتن به پاسخ يک پرسش يا راه حلي براي يک مسأله است. با توجه به اينکه پرسشها و مسأله ها ماهيتها ي گوناگوني دارند، لذا مي توان بر پايه چگونگي اين پرسشها و مسأ له ها تحقيقات را طبقه بندي نود. به عبارت ديگر در طبقه بندي تحقيقات برحسب اهداف، قبل از هر چيز بر “ميزان کاربرد مستقيم يافته ها و درجه تعميم پذيري آنها در شرايط ديگر توجه مي شود” .

       بايد توجه داشت که طبقه بندي تحقيقات براساس نوع هدفشان ضرورتاً به معناي وجود مرزهاي مشخص و دقيقي بين انواع تحقيقات نيست، بلکه اکثر اين تحقيقات در يک امتدادقرار دارند و با هم وابستگيهاي مفهومي دارند. براي مثال، تحقيقات بنيادي زيربنايي براي تحقيقات کاربردي است.

        در اينکه چه نوع تحقيقا تي جزو اين طبقه بند ي قرار مي گيرند تفاوتها يي د يد ه

        مي شود، در اينجا تلاش شده است تا ترکيبي از اين طبقه بندي ها آورده شود.مثلاً

        در طبقه بند ي هاي جد يد به واژه اي تحقيقات بنيا دي و کاربرد ي ، اصطلاحات تحقيقات استراتژيک  تحقيقات ماموريت گرا  و بينش گرا  مطرح شده است.

1-1- تحقيقات بنيادي (پايه)   

   تحقيقات پايه در انتزاعي ترين شکل خود، به منظور ايجاد و پالايش نظريه ها صورت مي گيرند. در اين نوع تحقيقات، مسأله از حوزه اجرايي واقعي ناشي نشده است. هدف اساسي اين نوع تحقيقات آزمون نظريه ها، تبيين روابط بين پديده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص است. تحقيقات بنيادي به کشف قوانين و اصول علمي مي پردازد و درصد توسعه مجموعه دانسته هاي موجود درباره اصول و قوانين علمي است.

 

   تحقيقات (بنيادي ) پايه داراي مشخصه هاي زير هستند:

´کسب شناختهاي کلي

´ثبت و ضبط جامع

´استفاده ترکيبي از روشها

´مدت دار بودن

1-2- تحقيقات کاربردي

        تحقيقا ت کاربرد ي تحقيقاتي هستند که نظريه ها، قانونمنديها، اصول و فنوني که در تحقيقات پايه تدوين

   مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي بکار

   مي گيرد.اين نوع تحقيقات بيشتر بر موثرترين اقدام تاکيد دارند وعلتها را کمتر مورد توجه قرار مي دهند. اين تاکيد بيشتر بواسطه آن است که تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد عملي دانش هدايت مي شود”.

رابطه تحقيقات پايه وكاربردي

        تحقيقات پايه وكاربردي دوسر يك پيوستار نيستند.بلكه باهم رابطه اي متقابل دارند،به گونه اي كه غالبا درتحقيقات كاربردي ،اصول علمي تدوين شد ه درتحقيقات پايه ،  مبناي كاربردي شدن قرار مي گيرند.

  اين رابطه درشكل نشان داده شده است .

1-3- تحقيقات ارزيابي

    اين نوع تحقيقات ،فرآيندي جهت جمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات براي تصميم گيري هستند.

1-4- تحقيق وتوسعه

      هدف اصلي تلاش هاي توسعه وتحقيق تنظيم يا آزمون نظريه نيست ،بلكه توسعه محصولات ويا فرآيندهاي جديد است .

     تلاش هاي تحقيق وتوسعه درجهت توسعه محصول خاص معمولا برحسب اهداف ،كاركنان وزمان تكميل بسيار وسيع اند.

   چرخه تحقيق وتوسعه به طراحي محصولات ،مطابق با برنامه كلي كسب وكار شركت مي انجامد.

1-5- تحقيق عملي

     هدف از انجام اين تحقيق ،حل مسائل كسب وكار مديريت ازطريق كاربرد روش علمي است .اين تحقيق مربوط به مسائل خاص مي شود ودر يك محيط ويژه به اجرا در   مي آيد.

    هدف اوليه(اصلي ) تحقيق عملي ، حل يك مساله خاص است ونه كمك به توسعه نظريه هاي علمي .

     مورد كاوي درآموزش مديريت ،نمونه اي از كاربرد نتايجي است كه امكان دارد ازتحقيق عملي به دست آيد.

انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.  www.rava20.ir

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.