به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

0

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

این عامل همه ساله توسط ISI برمبناي ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصارJCR منتشر می شود. این ضریب، نه براي مقاله یا نویسنده، بلکه براي مجله محاسبه می شود. محاسبه ، برمبناي یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال 94 جمعا 40 ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 92 تعداد  26 مقاله و در سال 93 تعداد 24 مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله، از تقسیم 40 بر 50 به دست می آید که  8/0 است. یعنی به طور متوسط، هر مقاله آن نشریه8/0 مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.