شیوه رفرنس دهی به کتابها و مقالات

شیوه رفرنس دهی به کتابها و مقالات

شیوه رفرنس دهی به کتابها و مقالات

رفرنس نویسی به منابع مختلف شیوه های متعددی دارد که می‌بایست طبق حوزه موضوعی تحقیق مناسبترین سبک رفرنس نویسی را برای مقاله خود انتخاب کنید. در این مطلب در مورد نحوه ارجاع دهی به مقالات و کتابها اطلاعات کافی را ارائه خواهیم کرد.

شیوه های رفرنس نویسی و تفاوت آنها

هر مقاله ای که در یک موضوع خاصی نوشته می شود از لحاظ سبک نگارش بایکدیگر تفاوت دارند و بارزترین تقاوت بخش های مقاله نویسی در نحوه نگارش رفرنس ها می باشد. شیوه های رفرنس نویسی در مقالات و کتابها و پایاننامه هایی که با موضوعات متعدد نوشته می شوند متفاوت است و باید سبک های مشخص رفرنس نویسی را بشناسید و سپس شروع به تکمیل بخش های مقاله کنید. شیوه ها و متد های معمول رفرنس نویسی به ترتیب زیر می باشد:

سبک رفرنس نویسی اول  روش APA (اِی پی اِی)

روش رفرنس نویسی APA (American psychological association) برای موسسه های دانشگاهی توسط انجمن روانشناسی آمریکا، خلق شد. این روش ارجاع دهی بیشتر برای کارهای پژوهشی و تحقیقات اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. در سبک رفرنس نگاری APAاز هر چهار طرف کاغذ یک اینچ (معادل ۲. ۵۴ سانتی متر) فاصله اعمال می شود. فونت مورد استفاده در این سبک عموما Times New Roman می باشد.

روش رفرنس نویسی دوم – MLA

سبک MLA عموماً برای نوشته های مربوط به شاخه ی ادبیات و علوم انسانی، مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی بیشتر زمان هایی که منبع ما از نوع کتاب است، از این روش استفاده می کنیم. این روش از استناد، برای هر منبع، نیاز به دو قسمت دارد. یک قسمت در متن اصلی و یک قسمت به انتهای نوشته یعنی بخش منابع یا ارجاعات. در متن اصلی دقیقاً بعد از تمام شدن متن استناد شده از کتاب، در داخل پرانتز، نام خانوادگی نویسنده با یک فاصله و شماره ی صفحه قید می شود؛ مثل ( کاظمی ۲۵ )، و مابقی اطلاعات مربوط به کتاب در قسمت انتهایی یا همان منابع، آورده می شود.

تصویر

روش رفرنس نویسی سوم – AMA

این سبک از استناد برای مقالات و تحقیقات پزشکی استفاده می شود. در این روش رفرنس نویسی به هر منبع یک شماره نسبت داده می شود و با آوردن این شماره ها در متن نوشته، به منبع مورد نظر اشاره می کنیم. در بخش منابع یا ارجاعات هم یک لیست شماره گذاری شده از رفرنس ها به همراه کلیه ی اطلاعات، در اختیار خواننده قرار می دهیم.

چهارمین سبک رفرنس نویسی – Chicago

روش ارجاع دهی شیکاگو بیشتر برای مطالب تاریخی کاربرد دارد. زمانی که شما قصد انتشار یک متن را دارید، این روش استاندارد محسوب می شود. در انتهای هر نقل قول، متن یا نوشته ی اقتباس شده از دیگر نویسندگان، از یک شماره استفاده می کنیم. توضیحات را می توانیم در پی نوشت لحاظ کنیم و در این صورت نیازی به توضیح در فهرست منابع انتهای اثر نیست. فهرست منابع و پی نوشت تنها در فرمت نوشتاری تفاوت دارند.

پنجمین روش ارجاع دهی – The Turabian Style یا سبک مکینتاش

این روش ارجاع دهی با روش CMS از نظر موارد استفاده مشابه است؛ با این تفاوت که سبک رفرنس نویسی CMS برای نوشته هایی که قرار به انتشار آنها است، سازماندهی شده است ولی مکینتاش استاندارد انتشار نیست.

سبک رفرنس نویسی ششم – IEEE Documentation Style

سبک IEEE، استانداردی برای تمامی ژورنال ها و مجلات انجمن IEEEمی باشد. این سبک رفرنس نویسی اکثر مواقع برای مقالات در زمینه ی مهندسی و علوم کامپیوتر، استفاده می شود. در این روش نیز، مانند سبک ارجاع دهی شیکاگو در متن از اعداد استفاده می کنیم و در انتها از فهرست منابع را، لحاظ مینماییم.

تصویر

هفتمین روش ارجاع دهی – سبکIso 690

این روش رفرنس نویسی یک استاندارد ایزو است که برای ارجاع دهی متون، با هر موضوعی مورد استفاده قرار می گیرد. این شیوه ارجاع دهی برای فایل های متنی الکترونیکی بیشتر کاربرد دارد (XML-XSL) که از المان هایی خاص برای ارجاع، بهره می برد. نقطه گذاری ها و سبک خاص در نوشتن، جزو قواعد این روش نمی باشد، بلکه تنها وسیله ای برای بهتر ارائه دادن مطلب است. آخرین ورژن ارائه شده در سال ۲۰۱۰ می باشد که قابلیت ارجاع به کلیه منابع اطلاعاتی را دارد؛ از جمله کتاب، مقاله، منابع الکترونیکی (نرم افزارها و پایگاه های داده)، موسیقی، صدای ضبط شده، تصاویر متحرک و . . . .

آخرین شیوه ی رایج رفرنس نویسی – سبک ارجاع دهی Harvard Referencing

روش رفرنس نگاری Harvard سبکی است که در درجه ی اول توسط دانشجویان استفاده می گیرد. روش ارجاع دهی هاروارد دو نوع استناد را شامل می شود:

  • استناد در متن: زمانی که از یک نقل قول استفاده می کنیم، بلافاصله بعد اتمام جمله داخل پرانتز نام نویسنده و سال را قید می کنیم.
  • در دیگر موارد از فهرست منابع استفاده می کنیم که در این حالت اطلاعات کامل را در فهرست منابع قید می کنیم.
نوع ارجاع دهیتخصص و موضوعروش ارجاع دهی
APAعلوم اجتماعینویسنده-تاریخ
هاروارداقتصادنویسنده-تاریخ
ونکوورعلوم پزشکیعددی
شیکاگو Aعلوم انسانینشانه­ گذاری
شیکاگو Bعلوم انسانینویسنده-تاریخ
OSCOLAحقوقنشانه ­گذاری
MLAعلوم انسانی(تخصص زبان شناسی)نویسنده-عدد صفحه
IEEEعلوم سخت( همانند IT)عددی
Turabianعلوم انسانی (تخصص زبان شناسی)نشانه ­گذاری
Turabianعلم اجتماعینویسنده-تاریخ
AMAعلوم پزشکیعددی
ACSشیمیعددی، نویسنده-عدد صفحه و نشانه­ گذاری
NLMعلوم پزشکیعددی
AAAمطالعات اجتماعیعددی
APSAعلوم سیاسینویسنده-تاریخ
ABNTعلوم فنیعددی، نویسنده-تاریخ

چند مثال برای شیوه رفرنس نویسی

شیوه نگارش منابع:

کتاب:

نویسنده . عنوان کتاب. شماره چاپ . شهر : ناشر ؛ سال

Gall MD,Gall JP ,Walter RB. Educational research .7 th ed. Boston: Allyn and Bacon ;2003.

در مثال زیر منبع اصلی یک کتاب فارسی است و ترجمه معادل انگلیسی ندارد،بنابراین منبع به صورت آوانویسی ارائه می گردد.

نیک یار عبدالرسول.قلب کودک من .اصفهان : نشر کنکاش انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .1379

Nykyar A.Ghalbe koodake man.Isfahan:Kankash &Isfahan University of Medical Science ;2000

مقاله در مجله:

– عناوین نویسنده یا نویسندگان تا شش نویسنده ( از شش نویسنده بیشتر، عنوان همکاران را به کار برید.).عنوان مقاله .نام مجله (عنوان خلاصه شده مجله) سال انتشار؛( شماره ) سال، شماره صفحه

-Lacroix A, Lareng L, Padeken D, Nerlich M, Bracale M, Oguish Y,et al. International concerted action on collaboration in telemedicine: recommendations of the G-8 Global Healthcare Applications Subproject-4. Telemed J E Health. 2002 ;8(2):149-57.

– درصورتی که مقاله فارسی باشد و ترجمه انگلیسی عنوان و نام مجله وجود داشته باشد،معادل انگلیسی آورده می شود مانند:

علوی موسی، عابدی حیدرعلی. تجارب و درک دانشجویان پرستاری از مفهوم مربی اثر بخش در آموزش بالینی.مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،پاییز و زمستان، 1386.

– که ترجمه انگلیسی آن در منبع فارسی موجود است و به صورت زیر ارائه می شود.

Alavi M,Abedi H. nursing students’ experiences and perceptions of effective instruction .Iranian Journal of medical Education.2008;7(2):34-7

– در صورتی که ترجمه انگلیسی برای منبع فارسی در خود منبع اصلی موجود نباشد،عنوان مقاله،اسم مجله و نیز اسم نویسندگان آوا نویسی می شود.( مانند مثال قسمت تألیف کتاب)

مقاله ای در پیوست مجله:

Wyatt SA, Vilensky W, Manlandro JJ,Derekker MA. Medical education in Substance abuse: from student to practicing Osteopathic Physician. J Am osteopath Assoc. 2005 ;105(6_suppl_3):18-25..

هیچ مولفی داده نشده :

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184.

مقاله به صورتی که سازمان به عنوان مولف باشد:

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

پایان نامه تحصیلی:

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

مطالب در یافت شده از اینترنت:

Esters GI, Cooker PG , RF Ittenbach.Effects of a unit of instruction in mental health on rural adolescents’ conceptions of mental illness and attitudes about seeking help. [citd 2006 feb 10]. available from: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_n130_v33/ai_21072048

مجموعه مقالات کنگره ها:

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

در مورد “پایان نامه های فارسی، مطالب دریافت شده از اینترنت و مجموعه مقالا ت کنگره ها، نیز قوانین نگارش منابع فارسی به انگلیسی که در قسمت تألیف کتاب و مقاله ذکر شده است صادق می باشد.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *