به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

شاخص KMO و آزمون بارتلت چیست؟

0

شاخص KMO و آزمون بارتلت چیست؟

در انجام تحليل عاملي ، ابتدا بايد از اين مسأله اطمينان حاصل شود كه مي توان داده هاي موجود را براي تحليل مورد استفاده قرار داد. با استفاده از آزمون بارتلت مي توان از كفايت نمونه گيري اطمينان حاصل نمود. اين شاخص در دامنه صفر تا يك قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزديك به يك باشد ، داده هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند و در غير اين صورت نتايج تحليل عاملي براي داده هاي مورد نظر چندان مناسب نمي باشد (مومني،1386: 193).

در ابتدا به براي تحليل عاملي مي پردازيم :

روشهاي مختلفي براي بررسي مناسب بودن داده ها وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به آزمون (KMO) اشاره داشت كه مقدار آن همواره بين 0 تا 1 در نوسان است. درصورتي كه مقدار KMO كمتر از 50/0 باشد داده ها براي تحليل عاملي مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بين 50/0 تا 69/0 باشد مي توان با احتياط بيشتری به تحليل عاملي پرداخت ولي در صورتي كه مقدار آن بزرگتر از 70/0 باشد همبستگي هاي موجود در بين داده ها براي تحليل عاملي مناسب خواهد بود.

سفارش تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد. نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos نرم افزارهای کیفی: Maxquda- NVivo تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower Mobile : 09102194672 Telegram: @abazizi E-mail: abazizi1392@gmail.com

خرید پوشاک برندهای معتبرخارجی با قیمت بسیار مناسب – اورجینال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.