به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

سوال هایی که باید  قبل از حضور در جلسه دفاع  پایان نامه  از خود بپرسیم:

0

سوال هایی که باید  قبل از حضور در جلسه دفاع  پایان نامه  و پس از جلسه دفاع از خود بپرسیم:

قبل از حضور در جلسه دفاع  پایان نامه   

 • آيا حجم مطالب براي ارائه در جلسه با وقت آن تناسب دارد؟

 • آيا جلسه دفاع روايتي ساده از فرايند پژوهش شما و نکات مهم است؟

 • آيا قبلا در جلسه هاي دفاع دوستان خود شرکت داشته ايد؟

 • آيا قبل از جلسه اصلي، جلسه دفاع آزمايشي داشته ايد؟

 • آيا از پرسشهاي احتمالي داوران و چگونگي پاسخگويي آگاه هستيد؟

 • آيا مي دانيد جلسه دفاع بر خلاف عنوان آن فقط محل دفاع نيست؟

 • آيا مي دانيد نظرات داوران آخرين فرصت براي اصلاح کار شماست؟

 • آيا مي دانيد چگونگي بيان مطالب در جلسه دفاع بخشي از مهارتهاي پژوهشي شماست و در تعيين امتياز نهايي موثر است؟

 • آيا قبل از شروع جلسه از درستي وسايل ارائه مطالب اطمينان يافته ايد؟

 • آيا از همه کساني که در اين تحقيق به شما ياري رسانده اند تشکر کرده ايد؟

پس از جلسه دفاع

 • آيا نظرات شفاهي داوران را در جلسه دفاع با دقت ثبت کرده ايد؟

 • آيا مي دانيد پس از تحويل پايان نامه به کتابخانه دانشگاه ديگر امکان اصلاح آن را نخواهيد داشت؟

 • آيا مي توانيد حداقل يک مقاله پژوهشي از متن اصلي استخراج کنيد؟

 • آيا پايان نامه را پايان مسير مي دانيد يا آغازي براي پژوهشهاي بعدي؟

 • اگر دوباره اين پژوهش را انجام دهيد از چه کاري پرهيز خواهيد کرد؟

 • آيا بدون حضور شما پايان نامه مي تواند تمام مسيري را که پيموده ايد براي خوانندگان ترسيم کند؟

 • آيا مي توانيد نقاط قوت و نقاط ضعف کار خود را به روشني معرفي کنيد؟

 • آيا مي توانيد به دوستانتان موضوعي براي ادامه پژوهش خود توصيه کنيد؟

 • آيا مي توانيد مهارتهايي که در حين انجام اين پژوهش آموخته ايد بازگو کنيد؟

 • آيا مي توانيد اين پژوهش را مبناي کارهاي آتي خود قرار دهيد؟

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.