به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

سوال هایی که باید  در مورد اخلاق پژوهش از  خود بپرسیم:

0

سوال هایی که باید  در مورد اخلاق پژوهش از  خود بپرسیم:

  • آيا در استفاده از منابع و آثار ديگران امانت دار بوده ايد؟

  • آيا در استناد به منابعي که استفاده کرده ايد دقت کافي داشته ايد؟

  • آيا به نقش همه کساني که به شما کمک کرده اند اذعان کرده ايد؟

  • آيا در گردآوري داده ها، اصول اخلاقي را مبناي کار قرار داده ايد؟

  • آيا در انتقاد از آثار ديگران کاملاً منصف و بي طرف بوده ايد؟

  • آيا در گزارش يافته ها و نتايج تحقيق، کاملاً صادق و دقيق بوده ايد؟

  • آيا مطمئن هستيد که در گردآوري و تحليل داده ها سوگيري نداشته ايد؟

  • آيا نگران ردّ پيش فرضهاي خود نبوده ايد و فقط به داده ها توجه داشته ايد؟

  • آيا اطلاعات محرمانه نمونه مورد آزمايش را محرمانه نگه داشته ايد؟

  • آيا مطمئن هستيد پژوهش شما منجر به رنجش جامعه پژوهش نشده است؟

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.