به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

سوال هایی که باید در تدوين پيشينه پژوهش هنگام تهیه پایان نامه  از خود بپرسیم:

0

سوال هایی که باید در تدوين پيشينه پژوهش هنگام تهیه پایان نامه  از خود بپرسیم:

  • آيا در پايگاههاي اصلي رشته خود به جستجو پرداخته ايد؟

  • آيا استراتژي جستجوي شما از جامعيت لازم برخوردار است؟

  • آيا بهترين کليد واژه ها را در اصطلاح نامه ها يافته ايد؟

  • آيا نتايج بازيابي اطلاعات را نقادانه ارزيابي نموده ايد؟

  • آيا در مرور پيشينه، رويکردي تحليلي و انتقادي داشته ايد؟

  • آيا پيوند مناسبي ميان منابع مورد بررسي ترسيم نموده ايد؟

  • آيا مرور پيشينه نقاط خالي حوزه پژوهشي را نشان مي دهد؟

  • آيا پژوهش شما مي تواند به نحوي نقاط خالي را ترميم کند؟

  • آيا مي توانيد تصويري از روندهاي حاکم حوزه را نشان دهيد؟

  • آيا پيشينه پژوهش از جامعيت و انسجام کافي برخوردار است؟

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.