به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

سوال هایی که باید در ارائه يافته ها و تفسير نتايج پایان نامه  از خود بپرسیم

0

سوال هایی که باید در ارائه يافته ها و تفسير نتايج پایان نامه  از خود بپرسیم:

  • آيا يافته هاي پژوهش پاسخگوي پرسشهاي اوليه است؟

  • آيا در ارائه يافته ها ازسطح توصيف به مرحله تحليل رسيده ايد؟

  • آيا يافته هاي پژوهش هدف اوليه را محقق ساخته است؟

  • نتايج حاصل چگونه در عرصه نظر و عمل مفيد خواهد بود؟

  • آيا مي توانيد جالبترين بخش يافته ها را مشخص سازيد؟

  • آيا خواننده پايان نامه مي توانيد به راحتي نتيجه اصلي را ببيند؟

  • آيا در ارائه يافته ها از ابزارهاي ترسيمي استفاده شده است؟

  • آيا سهم شما در تفسير نتايج به اندازه کافي پررنگ است؟

  • آيا يافته ها را با نتايج آثار معرفي شده در پيشينه مقايسه کرده ايد؟

  • آيا پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بعدي مطرح ساخته ايد؟

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.