به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

سختى ها بیشتر اوقات آدمهاى معمولى رو براى یک سرنوشت فوق العاده آماده میکنن

سختى ها بیشتر اوقات آدم هاى معمولى رو براى یک سرنوشت فوق العاده آماده می کنند!

سختى ها بیشتر اوقات آدمهاى معمولى رو براى  یک سرنوشت فوق العاده آماده میکنن

نظرات بسته شده است.