مطالب روان شناسی

مطالب روان شناسی(همه فایل ها در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش اند)

 

کد

عنوان

تعداد صفحه

منابع داخل متن

منابع پایان متن

شماره صفحه منابع داخل متن

هزینه به تومان

خرید

P1

عوامل کنترل غریزه جنسی

19

ندارد

ندارد

ندارد

1000

P2

بررسی عوامل كمرویی و گوشه گیری در كودكان

24

ندارد

دارد

ندارد

1500

P3

اعتیاد به سیگار و مواد و عوامل موثر در آن

99

دارد

دارد

ندارد

5000

P4

 

 

 

 

 

 

 

P5

 

 

 

 

 

 

 

P6