مطالب روان شناسی

مطالب روان شناسی(همه فایل ها در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش اند)

 

کد

عنوان

تعداد صفحه

منابع داخل متن

منابع پایان متن

شماره صفحه منابع داخل متن

هزینه به تومان

خرید

P1

عوامل کنترل غریزه جنسی

19

ندارد

ندارد

ندارد

1000

10,000 ریال – خرید

P2

بررسی عوامل كمرویی و گوشه گیری در كودكان

24

ندارد

دارد

ندارد

1500

15,000 ریال – خرید

P3

اعتیاد به سیگار و مواد و عوامل موثر در آن

99

دارد

دارد

ندارد

5000

50,000 ریال – خرید

P4

 

 

 

 

 

 

 

P5

 

 

 

 

 

 

 

P6