به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393) Student’s Academic Satisfaction scale

0

مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان (ترک زاده و محترم، 1393)- Student’s Academic Satisfaction scale

مأموريت دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالي، علاوه بر انتقال دانش، کمك به رشد و بهسازی همه جانبة دانشجويان است.

از جمله اقداماتي که به مراکز دانشگاهي به منظور انجام احسن اين مأموريت ياری مي رساند، گردآوری اطلاعاتي دربارة رضايت تحصیلي دانشجويان است که از آن به عنوان يك پیامد (آستین،1993) يا ابزار طراحي شده برای بهبود کیفیت تجارب دانشجويان (هاری و همكاران، 1997؛ آلدريج و رولي 1998 ) ياد مي شود.

بر اساس مطالعات انجام شده، بین رضايت تحصیلي با عناصری مانند تعاملات دانشجويان با همديگر و اساتیدشان، انواع پشتیباني های مادی و معنوی، آزادی دانشجو، کیفیت تكنولوژی آموزشي و همچنین میزان خودکارآمدی دانشجويان، رابطة معناداری وجود دارد(ترک زاده و محترم، 1393).

مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان  توسط ترک زاده و محترم(  1393) با رويكردی سیستمي و با الهام از مقیاس سیاهة طراحي شغلي ( Job Dimension Inventory(JDI)   ) تدوين شده است.

این مقیاس به صورت مقیاس افتراق معنايي با طیف پنج گزينه ای تدوين شده و  دارای 59 عبارت می‌باشد.

1 مقاله رایگان  

50,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است،

اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند

و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است

ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.