پایان نامه

در مرور ادبیات مقاله چه بنویسیم؟

در چند نکته قبلی به بررسی نکات مربوط به مقدمه مقاله پرداختیم. در این نکته به بحث مسایل مربوط به بخش مرور ادبیات مقاله می پردازیم. سوال اول این است که آیا همه مقالات باید بخش مرور ادبیات داشته باشند. در ساختار استاندارد مقاله بعد از بیان مقدمه، به صورت دقیق تر به شرح یافته های مرتبط قبلی و تحلیل و نقد آنها می پردازیم. این کار را در بخش مرور ادبیات مقاله انجام می دهیم. هدف ما در بخش مرور ادبیات این است که به صورت دقیق تر و جزئی تر نشان دهیم که چه کارهایی در ارتباط با موضوع تحقیق مقاله انجام شده، این کارها چه یافته هایی داشته اند، چه نقاط قوت و ضعفی در کارهای گذشته بوده، و در مجموع، کارهای گذشته را که نگاه می کنیم، چه خلآهایی وجود دارد که این مقاله حاضر می خواهد آن را پر کند. همچنین در نگارش مرور ادبیات سعی می کنیم که مواد خام تحقیق خودمان، مانند تعاریف، پیش فرض ها، و ابزارهای اندازه گیری را از منابع قبلی استخراج کنیم.

🍀 آیا همه مقالات باید بخش مرور ادبیات داشته باشند؟
خیر! در مقالات تجربی، به صورت معمول بخش مرور ادبیات داریم. اما در بعضی از مجلات و رشته ها رسم بر این است که مطالبی را که می خواهیم در مرور ادبیات بیان کنیم را در دل همان مقدمه ذکر می کنیم. مثلا در مقدمه که می خواهیم اهمیت موضوع را نشان دهیم، همانجا بیان می کنیم که چه کارهایی در گذشته انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است. این عمدتا برای حالتی است که مطالعات گذشته کم بوده اند. هم چنین این حالت بستگی به سبک رایج در آن مجله یا رشته تحقیقاتی دارد. ولی به صورت کلی این استاندارد پیشنهاد نمی شود. حالت دیگر وقتی است که مقاله ما از نوع مروری است. در این حالت، دیگر نیازی نیست که یک بخش مجزا به عنوان مرور ادبیات داشته باشیم زیرا کل مقاله خودش یک مرور ادبیات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *