به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
rava20.ir
پرسشنامه های استاندارد - تجزیه و تحلیل داده های آماری

حضرت سلیمان و مورچه

🕯#حضرت_سلیمان_و_مورچه

روزی حضرت سلیمان از مورچه ای پرسید: «در مدت یک سال چقدر غذا می‌خوری؟»

Wwww.rava20.ir
مورچه گفت: «سه دانه.»

پس حضرت سلیمان او را گرفته و در جعبه ای کرد و سه دانه به همراهش در جعبه گذاشت. بعد از گذشت یکسال جعبه را باز کرد و دید که مورچه یک و نیم دانه را خورده!

مطالب مرتبط
1 از 307

پس با تعجب از مورچه پرسید: «چرا فقط این مقدار خورده‌ای؟!»

مور گفت: «چون وقتی من آزاد بودم اطمینان داشتم خداوند روزی مرا می‌دهد و مرا فراموش نمی‌کند. ولی وقتی تو مرا در جعبه نهادی بیم از آن داشتم که مرا فراموش کنی، پس درخوردنم احتیاط کردم تا بتوانم یک سال دیگر نیز از آن تغذیه کنم.»

خداوند می‌فرماید: «هیچ موجود زنده‌ای بر روی زمین نیست مگر اینکه بر خداست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.