درس پژوهی

جوهره و منطق درس پژوهی

§ درس پژوهی بر این فرض بنا شده است که عمل آموزش همیشه می تواند پیشرفت

کند همان طوری که یادگیری و عملکرد دانش آموزان می تواند پیشرفت کند)دادلی، 2006 ).

§ فریدمن ( 2005 ) با بیانی دیگر معتقد است استدلال پشتوانه درس پژوهی این است که

بهترین جا برای بهبود آموزش کلاس درس است، جایی که یادگیری دانش آموزان

به عنوان قلب فرایند در حال شکل گیری است. بیشتر معلمان احساس می کنند که هیچ گونه راهنمایی درباره این که چه چیزی را چگونه تدریس کنند دریافت نمی کنند.

درس پژوهی روشی برای باز کردن درهای کلاس درس و پایانی بر جدایی معلمان از یکدیگر است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.