جلسه 9 مقدمات- آموزشی نحوه وزن دار کردن مشاهدات در SPSS

در این ویدئو نحوه وزن دار کردن مشاهدات در نرم افزار آماری SPSS تشریح شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.