آموزش پیشرفته sPSS

جلسه 16 آموزش پیشرفته Spss : آموزش اجرا و تفسیر آزمون های یومن ویتنی (Mann-Whitney U) و مجموع رتبه های ویلکاکسون( Wilcoxon Rank W ) در Spss

این آزمون  توسط آماریست هایی به نام‌های «هنری مَن» (Henry Mann) و «دونالد ویتنی» (Donald Ransom Whitney) در سال ۱۹۴۷ مطرح شده اند.

 این آزمون از گروه روش‌های ناپارامتری است و بنابراین نسبت به مشابه پارامتری خود زمانی که داده‌ها دارای توزیع نرمال باشند، از توان کمتری برخوردار است.

ی زمانی که اندازه نمونه کوچک یا چولگی توزیع داده‌ها زیاد باشد بهتر است از آزمون‌های ناپارامتری مانند این آزمون برای مطابقت بین دو توزیع استفاده شود.

در فیلم زیر  به بررسی این آزمون  و روش اجرای آن در  SPSS استفاده خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *