تنها من!

مهم نیست الان شرایط من چه جوریه، مهم اینه که من تنها کسی هستم که میتونم رویاهایم را تبدیل به واقعیت کنم چون من و فقط من قهرمان زندگی خودم هستم