به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تعریف متغیر ها و دستور Comput در نرم افزار Spss

0

زمانی که محقیق می خواهد عبارتی را به صورت سطری و برای هر یک از افراد محاسبه کند از آن استفاده می کند. مثلا“ در سنجش میزان افسردگی محقق بیست سوال را به صورت  متغیر های  (  S1; s2; s3 و … ) تعریف و داده ها را بر اساس گزینه های ( 1 الی 4) وارد کرده، حال می خواهد متغیر فرسودگی را برای هر یک از افراد تعریف کند او باید سوال های s1, s2 & … را باهم جمع کند تا از جمع این 20 سوال متغیر فرسودگی یا هر یک از ابعاد آن  را تعریف کند . از مسیر زیر این کار امکان پذیر است. Transform>Compute variableدر کادر سمت چپ ( Target variable) عبارت مثلاٌ ّ farsode  برای نام آن تعریف و در کادر ( Numeric expression ) عبارت ((S1+ s2+S3+s4+|s5+s6+s7+s7+s9+)/9 را با استفاده از کادر پایین تایپ می کنیم.  و OK را می زنیم. حال متغیر جدیدی با نامFarsode به متغیر ها اضافه می شود.** 1- در کادر Compute variable  با استفاده از تابع های  موجود در قسمت Function Group بسیاری از محاسبات آماری و ریاضی را می توان برای هر فرد به طور جداگانه انجام داد.2- این دستور برای محققینی که با پرسشنامه سروکار دارند، کاربرد فراوانی دارد.3- اگر بخواهیم برای گروهی از افراد نمونه یک فرمول و برای گروهی دیگر، فرمولی دیگر را محاسبه کنیم، در این حالت در کادر مربوطه می توان از دستور If استفاده کرد.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.