به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

تحلیل داده های آماری با SPSS، PLS، Amos & Maxquda

0

تحلیل های ایموس Amos:

 انواع مدل های رگرسیونی، ممیز ، عاملی، کوواریانس، هم خطی و شاخص تحمل، مقایسه مدل ها، مدل های مسیر ، خودگردان سازی Bootstraping، مدل های استقلال، آلفای کرونباخ، ارزیابی مدل های معادله ساختاری، مدل عاملی مرتبه دوم، خطاهای اندازه گیری و اصلاح مدل، تحلیل میانجی ، تحلیل تعدیل گر، مدل های آشیان و غر آشیان شده، شاخص های برازش مدل( مطلق، تطبیقی، مقتصد، هلتر ) و … انجام می گیرد.

جهت سفارش تحلیل روی لینک زیر کلیک فرمائید.

سفارش تحلیل داده های آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.