پرسشنامه استاندارد

بیشعوری چیست؟

بیشعوری چیست؟ فیلمی جالب در مورد افراد بیشعور در این فیلم خصوصیات ویژگی های افراد بیشعور بر اساس کتاب جالب خاویر کرمنت آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.