به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پاورپونت مربوط به پزشکی و پرستاری

انواع پاورپونت پزشکی و پرستاری

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به پزشکی و پرستاری جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها و ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

PMED1– انواع آزمایشات پزشکی- 168 اسلاید  2500تومان –
25,000 ریال – خرید

PMED2– انواع شوك و اقدامات پرستاری آن 60 اسلاید – 2000تومان –
20,000 ریال – خرید

PMED3– بهداشت، ایمنی و محیط زیست Health & Safety & Environment 80 اسلاید-  2000تومان –
20,000 ریال – خرید

PMED4– تغذیه سالم برای تندرستی – 104 اسلاید  2000تومان –
20,000 ریال – خرید

PMED5– ريكاوري  بعد از بیهوشی- 151 اسلاید  2000تومان –
20,000 ریال – خرید

PMED6نوزاد طبیعی61 اسلاید  2000تومان –
20,000 ریال – خرید

PMED7زايمان، وضع حمل و نفاس – 94اسلاید  2000تومان –
20,000 ریال – خرید

PMED8– ساختمان چشم انسان- 351 اسلاید – 4000تومان-
40,000 ریال – خرید

PMED9 سوختگی و اقدامات پرستاری -141اسلاید – 2000تومان –
20,000 ریال – خرید

PMED10– آناتومی دست –110 اسلاید  2000تومان –
20,000 ریال – خرید

PMED11– سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی
(Hospital Information Systems)157اسلاید  3000تومان –
30,000 ریال – خرید

PMED12– آناتومي بدن انسان 138 اسلاید  2000تومان-
20,000 ریال – خرید