به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پاورپونت رشته حقوق  

پاورپونت رشته حقوق  

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به رشته حقوق  جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها ، ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

PHO1 قانون تجارت – 96 اسلاید  2000تومان
20,000 ریال – خرید

-PHO2 قانون کارجمهوری اسلامی ایران – 134 اسلاید-   3500تومان
25,000 ریال – خرید

– PHO3 حقوق بازرگاني – 284اسلاید- دکتر ارسلان ثابت سعیدی-   4000تومان
40,000 ریال – خرید

PHO4 حقوق تجارت- کتاب حقوق تجارت- دانشگاه پیام نور- دکتر ارسلان ثابت سعیدی– 260 اسلاید  4000تومان
40,000 ریال – خرید

PHO5 کلیات حقوق اساسی -منبع درس بایسته های حقوق اساسی تـألیف دکتر ابوالفضل قاضی- 269 اسلاید  4000تومان-
40,000 ریال – خرید