به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

انواع پاورپونت مربوط به رشته روان شناسی 

در این برگه انواع پاورپونت مربوط به رشته روان شناسی  جهت استفاده در کلاس درس، سیمنارها و ارائه کنفراس و غیره  که قابل ویراش هستند، ارائه شده است.

PP1- آسیب شناسی روانی ديويسون نيل و كرينگ(پیام نور) 278  اسلاید 3000تومان
30,000 ریال – خرید

PP2- روان شناسی رشد شعاری نژاد 187 اسلاید  2000تومان
20,000 ریال – خرید

PP3- روان شناسی عمومی اتکینسون 308 اسلاید 3000 تومان
30,000 ریال – خرید

PP4- روانشناسی رشد2 شعاری نژاد 139 اسلاید 2000تومان
20,000 ریال – خرید

PP5- متون روانشناسی به زبان خارجی 1 از کتاب دکتر جعفری گوهر  324 اسلاید  3000تومان
30,000 ریال – خرید

PP6- روان سنجي دکتر حمزه گنجی پیام نور 183 اسلاید  2000تومان
20,000 ریال – خرید

PP7- روان شناسی عمومی اتكينسون و همكاران 340 اسلاید  3500تومان
35,000 ریال – خرید

PP8- اختلالات خوردن – 77 اسلاید – 2000 تومان –
20,000 ریال – خرید

PP9- آشنایی با اصول و مبانی خلاقيت- 95 اسلاید – 2500 تومان –
25,000 ریال – خرید

PP10- تحلیل علمی و عملی نقاشی کودک – 70 اسلاید – 2000 تومان
20,000 ریال – خرید

PP11- تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن مربوط به درس روان شناسی بالینی کودک- 50 اسلاید – 2000 تومان
20,000 ریال – خرید

PP12- درمان مبتنی بر امید Hope  Therapy     – 93 اسلاید – 2000 تومان   
25,000 ریال – خرید

PP13- فصل دوم درمان هاي روان كاوي زيگموند فرويد- 87 اسلاید – 2500 تومان
25,000 ریال – خرید

PP14- رفتـاردرمـانی شنـاختی افسـردگی- 120 اسلاید – 3000 تومان –
30,000 ریال – خرید

PP15- روان شناسي رشد (1)شعاری نژاد- 187 اسلاید – 3500 تومان –
35,000 ریال – خرید
PP16 – روان شناسی تربیتی  -79 اسلاید – 2500 تومان –
35,000 ریال – خرید
PP17- پاورپونت روان شناسی مرضی کودک – 323 اسلاید – 5000 تومان –
50,000 ریال – خرید
PP18- پاورپونت روان‌شناسی نوجوان – 67 اسلاید- 2000 تومان –
50,000 ریال – خرید
PP19- پاورپونت —فرایند درمان در —زوج درمانی بوئن – 47 اسلاید – 2000 تومان –
20,000 ریال – خرید

PP20- پاورپونت فنون مصاحبه تشخیصی- 96 اسلاید – 3000 تومان
30,000 ریال – خرید
pp21- پاورپونت کارگاه آموزشی طرح واره درمانی – 103 اسلاید – 2500 تومان –
25,000 ریال – خرید
pp22-پاورپونت کارگاه خلاقيت  – 60 اسلاید- 2000 تومان –
20,000 ریال – خرید
pp23-پاورپونت مصاحبه انگیزشی – 90 اسلاید – 3000 تومان –
30,000 ریال – خرید
pp24- پاورپونت انواع مواد اعتیاد آور – 47 اسلاید – 2000 تومان –
20,000 ریال – خرید
pp25- پاورپونت مهارت مديريت هيجانات- 46 اسلاید – 2000 تومان
20,000 ریال – خرید
pp26- پاورپونت مهارت حل مساله و تصميم گيري – 56 اسلاید – 2500 تومان
25,000 ریال – خرید
pp27- پاورپونت مهارت خود آگاهی – 53 اسلاید – 2500 تومان
25,000 ریال – خرید

pp28-دانلود رایگان پاورپونت مداخله در خودکشی