انجام تحلیل داده های کمی با نرم افزار آموس (AMOS)

انجام تحلیل داده های کمی با نرم افزار آموس (AMOS)

نرم افزار آموس (Amos) یکی از نرم افزارهای ساده برای تحلیل های رگرسیونی، انجام مدل يابي معادلات ساختاري، مدل معادلات تحليل مسير، تحليل عاملي تاييدي است. ما مدل های مفهومی تحقیق و پرسشنامه ها با نرم افزار AMOS را به بالاترین کیفیت و قیمت مناسب انجام می دهیم.

انجام تحلیل مدل معادلات ساختاری با AMOS

مدل سازی معادلات ساختاری Structural equation modelling یکی از روش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره multivariate به شمار می رود که بطور همزمان آزمون حل معادلات رگرسیون چندمتغیره را فراهم می کند. نرم افزار اموس AMOS مدلسازی معادلات ساختاری SEM را به صورت ترسیمی انجام داده و قادر به تعریف مدل معادله به صورت دقیق و با سرعت بالا است. انجام فصل چهار پایان نامه ها با تحلیل معادلات ساختاری AMOS، سادگی تحلیل SEM ، سرعت بالای مدل معادلات ساختاری با آموس و دقت در انجام تحلیل پایان نامه ها و پروژه ها را به همراه دارد.

تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

انجام تحلیل عاملی با AMOS

تحلیل عاملی، نوعی روش آماری است که هدف کاربرد آن، ارائه مجموعه ای از متغیرها برحسب تعداد کمتری از متغیرهای فرضی است. در واقع تحلیل عاملی بر این فرض متکی است که متغیرهای مشاهده شده ترکیب های خطی از متغیرهای فرضی زیربنایی تر هستند، یعنی وجود یک مجموعه از عوامل زیربنایی و یک مجموعه متغیرهای مشاهده شده مفروض گرفته می شوند و تحلیل عاملی در صدد کشف این عامل ها و روابط آنان با متغیرهای مشاهده شده است.

مفروضات اساسی تحلیل عاملی با نرم افزار اموس AMOS

1.مقیاس اندازه گیری متغیرها کمی باشند. یعنی دارای مقیاس های اندازه گیری فاصله ای یا نسبتی باشند.
2.حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی حداقل 200 نفر می باشد. البته بعضی از پژوهشگران نسبت 1 به 20 را برای متغیر به آزمودنی قابل قبول می دانند.
3.برای هر عامل وجود حداقل سه متغیر لازم است.

اصطلاحات تحلیل عاملی با AMOS

عامل: بیانگر ابعاد زیربنایی متغیرهای مورد مشاهده که از ترکیب خطی آنها حاصل می گردد.
بارعاملی: همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و عامل ها را بار عاملی گویند. در واقع بیانگر همبستگی متغیرها با عامل هاست. مقدار بار عاملی در دامنه 1- تا 1+ است و هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد بیانگر همبستگی بالا بین عاملو متغیر است.
معناداری بار عاملی Factor Loading: در خصوص معناداری بار عاملی می توان از قاعده زیر پیروی کرد:
بار عاملی تفسیر
3/.+ سطح معناداری قابل قبول
4/.+ سطح معناداری متوسط
5/.+ سطح معناداری قوی

تحلیل عاملی تاییدی با آیموس (AMOS) یکی از روش های آزمون فرضیه های تحقیق در انجام فصل 4 پایان نامه ها با نرم افزار AMOS به شمار می رود و دانشجویان در انجام فصل 4 پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مختلف علمی از نرم افزار آموس AMOS استفاده می کنند.

روش آزمون فرضیه های پژوهش به این گونه است که آیا سوالات و نشانگر ها و observations های در نظر گرفته شده برای تبیین سازه ها Construct ها و متغیرهای مکنون واقعا معرف این سازه ها هستند یا خیر و همچنین دقت نشانگر های انتخاب شده برای معرفی یا برازنگی سازه ها را نشان می دهد.

ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی با آموس (AMOS)

معیارهای برازندگی Goodness of fits برای تحلیل عاملی تاییدی با AMOS ، مدل معادلات ساختاری با AMOS عبارتند از:
نسبت مجذور کای به درجه آزادی بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد افزایش می دهد. ایده آل آن است که مقدار خی دو دارای سطح معناداری بیشتر از 05/0 باشد.
معیارهای GFI و AGFI نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کوواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود. هردوی این معیارها بین صفر تا یک متغیر می باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است.
شاخصRMSEA این شاخص، ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. این شاخص برای مدل های خوب 05/0 و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص 10/0 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
مهمترین خدمات ما در سایت rava20.ir برای تحلیل مدل هاس آماری پرسشنامه ها با اموس AMOS چیست؟
برگزاری دروه های آموزش نرم افزار اموس AMOS
تحلیل پرسشنامه ها با نرم افزار AMOS
تحلیل داده های پرسشنامه با نرم افزار اموس AMOS
ارائه مشاوره رایگان برای طراحی پرسشنامه و تحلیل آن با نرم افزار ایموس Amos
مشاوره رایگان جهت انتخاب نوع مدل، روابط بین متغیرها و نحوه تحلیل
ارائه مشاوره های لازم جهت تدوین و یا تغییر مدل متناسب با سوالات و فرضیه های پژوهش
انعقاد قرارداد رسمی جهت تعیین هزینه ها ، زمان و شرایط تحویل تحلیل های اموس AMOS
وارد کردن داده هاهای پرسشنامه ای به نرم افزارهای مکمل مانند SPSS
انجام تحلیل های عاملی تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با اموس AMOS
گزارش یافته ها به صورت دقیق و متناسب با فرمت مورد نظر
برگزاری جلسه آموزشی حضوری در سازمان ها جهت آموزش تحلیل های صورت گرفته
ارائه بروندادهای نرم افزاری به متقاضیان جهت پیوست در گزارش
انجام کلیه اصلاحات تا زمان تایید

پایان نامه نویسی مقاله نویسی
پایان نامه د نویسی مقاله نویسی
انجام تحلیل پروژه های آماری با نرم افزارهای مختلف کمی . کیفی انجاک می گیرد. برای توضیحات بیشتر کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.
تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
نرم افزار کیفی: Maxquda
تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower
روش های تماس:
:  09143444846 ، ایتا، واتساپ – تلگرام، پیام کوتاه
کانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *