به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

الفبای یونانی و اعداد رومی

0

الفبای یونانی و اعداد رومی

  1. الفبای یونانی

شکل بزرگ

شکل کوچک

نام به فارسی

 

نام به انگلیسی

Α

α

آلفا

alpha

Β

β

بتا

beta

Γ

γ

گاما

gamma

Δ

δ

دلتا

delta

Ε

 

اپسیلون

epsilon

 

 

دغمم

digamma

 

 

ستغم

stigma

Ζ

ζ

زتا

zeta

Η

η

اتا

eta

 

 

هءت

heta

Θ

θ

تتا

theta

Ι

ι

یوتا

iota

Κ

κ

کاپا

kappa

Λ

λ

لاندا

lambda

Μ

 

مو

mu

Ν

ν

نو

nu

Ξ

ξ

زی

xi

Ο

ο

امیکرون

omicron

Π

Π

پی

pi

 

 

سن

san

 

 

ش

sho

 

 

قپپ

qoppa

Ρ

Ρ

رو

rho

Σ

σ

سیگما

sigma

 

 

تاو

tau

Υ

υ

آپسیلون

upsilon

Φ

φ

فی

phi

Χ

χ

خی

chi

Ψ

ψ

پسی

psi

Ω

ω

امگا

omega

 

 

سمپ

sampi

 

اعداد رومی

صفر در این اعداد وجود ندارد

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

قواعد:

در این اعداد تمام حروف به دنبال هم نوشته می شوند(به طوری که حرف مربوط به عدد بزرگتر در سمت چپ قرار می گیرد )

ارزشهای معادل هر حرف،با هم جمع می شوند.علایم اصلی ذیل (I,X,C,M) حداکثر سه بار;  و علایم کمکی ( V,L,D)  فقط یکبار اجازه نوشته شدن در هر عدد را دارند.

اگر عدد دارای ارزش کمتر قبل از عدد دارای ارزش بیشتر نوشته شود ، آنگاه عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم میکنیم.

فقط یک حرف دارای ارزش کمتر اجازه دارد پیش از حرف دارای ارزش بیشتر بزرگتر قرار بگیرد.

مثال :

XVII = 10 +5 + 1 + 1 = 17

MMIII = 1000 +1000 +1 + 1 + 1 = 2003

IX = 10 -1 = 9

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.