تاب آوری

افیلیشن چیست؟

افیلیشن در علم به معنای وابستگی نویسنده به دانشگاه یا سازمان خاصی می باشد. در واقع این نشان می دهد که مقاله از طرف کدام سازمان یا دانشگاهی به مجله ارسال شده است.

نحوه نگارش صحیح افیلیشن دانشگاهی بسیار مهم است. نویسنده مقاله باید افیلیشن را به درستی بنویسد. زیرا این کار علاوه بر اینکه میزان تسلط نویسنده روی مقاله را نشان می دهد، خوانندگان مقاله را نیز با وابستگی های نویسنده آشنا می سازد. از طرفی افیلیشن نویسندگان به لقب یا عنوان سازمانی و دانشگاهی همچون دکتر، فوق لیسانس یا مدیر گروه ربطی ندارد.

در اختیار دانشجویان و اساتید آن دانشگاه قرار می دهند. دانشجویان و اساتید دانشگاه ها نیز موظف اند تا افیلیشن مقاله خود را بر اساس قالب تعیین شده دانشگاه خود تنظیم کنند. لذا در غیر اینصورت نمره ای به آن ها تعلق نمی گیرد.اصول نوشتن مولف یا مولفان پژوهش

 1. ابتدا نام، اولين حرف از نام مياني و سپس نام خانوادگي نوشته شود.
 2. از ذکر القاب نظیر دکتر، مهندس، استاد، پروفسور، مدیرعامل، رئیس و نظایر این خودداری شود.
 3. در مقالاتی که بیش از یک نفر نویسنده دارد، نویسنده مسئول باید با علامت * مشخص گردد، در غیر اینصورت نفر اول به عنوان نویسنده مسئول به حساب خواهد آمد.
 4. وابستگی سازمانی (affiliation) مؤلفان با شماره های جداگانه برای هریک از آن ها مشخص شود.
تصویر

ترتیب اسامی در مقالات ISI، ISC، SCOPUS، Pubmed، علمی و پژوهشی

تاکنون هیچ قواعد توافق شده یا قراردادهای عمومی پذیرفته شده در خصوص ترتیب نوشتن اسامی مولفین مطرح نشده است. بعضی مولفین و محققین شاید برای اجتناب از مشاجرات بین خود، توافق می کنند که اسامی آنها به ترتیب الفبا فهرست بندی شوند. به نظر می رسد که این شیوه در حوزه ریاضیات عمومی باشد. همچنین در مورد بعضی از پژوهشگران که به طور مکرر همکاری می کنند، اسامی آنها به نوبت در ابتدا فهرست بندی می شود.
در گذشته، گرایش کلی برای ذکر کردن سرپرست آزمایشگاه به عنوان یک مولف یا محقق اعم از اینکه وی به طور فعال، در تحقیق شرکت کرده باشد یا نباشد، وجود داشت و غالباً نام این سرپرست پس از اسامی مولفین و در آخر قرار داده می شد. درنتیجه به نظر می رسد که جای آخر به نوعی اعتبار کسب می کند. بنابراین، دو مولف که هیچ کدام از آنها سرپرست آزمایشگاه یا حتی لزوماً پرفسور ارشد نبوده برای موقعیت درجای دوم رقابت و هم چشمی می کردند.
اگر سه یا تعداد بیشتری مولف وجود دارند، مولف مهم غالباً می خواهد که نام او در موقعیت اول یا آخر، اما نه در بین اسامی، قرار گیرد.
اما در حال حاضر گرایش عام به تعیین مولف یا محقق نخست به منزله ی مولف ارشد و بانی اصلی تحقیق گزارش شده می باشد. حتی زمانی که مولف نخست، دانشجوی دوره بعد از کارشناسی باشد (کارشناسی ارشد یا دکترا) و مولف دوم (سوم و چهارم) سرپرست آزمایشگاه یا حتی یک برنده ی جایزه نوبل باشد، شکل مورد قبول امروزه اشاره به مولف نخست به عنوان مولف ارشد است و فرض بر این هست که وی بیشترین بخش تحقیق را انجام داده است.

دانستن نحوه فهرست بندی نام شخص در یک مقاله علمی به زبان انگلیسی می تواند برای مولفین بین المللی مشکل باشد، زیرا زبان های مختلف دارای فرمت های متفاوت برای اسامی هستند و بیشتر از یک شکل حرف نویسی (آوانویس، ترانویس) می تواند وجود داشته باشد. برای مولفین با اسامی چینی، مقاله ارائه شده توسط سان و ژر (2002) توصیه هایی در این ارتباط ارائه می کند و برای مولفان با ملیت های مختلف، همانند ویراستاران در ژورنال ها، دستورالعمل ها و رهنمودهای مربوط دیگری را ارایه می کند. هر فرمتی که یک دانشمند انتخاب می کند، باید آن را به طور یکنواخت و سازگار در مقالات علمی انگلیسی زبان استفاده کند و برای مثال از اسامی Shou-chu Qian در بعضی مقالات، Shovchu Qian در بعضی دیگر و یا S.Chien در مقالات دیگر استفاده نکند.
به طور کلی ژورنال های علمی، درجات و مدارک پس از نام مولفین را چاپ نمی کنند و شامل عناوینی نظیر Dr (دکتر) نیستند (شما می دانید که B.S چه معنی می دهد، M.S یا Ph.D نیز همین طور) اما بیشتر ژورنال های پزشکی مطمئناً درجات علمی را پس از اسامی اشاره می کنند. اما حتی در زورنال های پزشکی، درجات علمی در بخش مراجع اشاره نمی شوند. نویسندگان باید به دستورالعمل های ژورنال برای مولفین و نکات جدید در مورد کاربرد ترجیهی توجه کنند.

چه کسی می تواند بعنوان نویسنده مقاله باشد؟

برای در ک بهتر این موضوع، این مطلب را با مطرح کردن یک مثال توضیح داده ایم.
فرض کنید که دانشمند A، مجموعه ای از آزمایش ها را طراحی می کند که ممکن هست به دانش و آگاهی جدید و مهمی منجر شود و سپس دانشمند A به تکنسین B می گوید که دقیقا به چه روش آزمایش ها باید انجام شوند. اگر آزمایش ها موفق باشند و نتایج قابل قبولی برای ارائه به شکل یک مقاله داشته باشد، دانشمند A باید به عنوان تنها مولف در نظر گرفته شود. حتی با وجود اینکه تکنسین B تمام کارهای فیزیکی را انجام داده باشد. (البته، به کمک تکنسین B باید در بخش سپاسگزاری Acknowledgement و قدردانی اشاره شده و از او تقدیر شود).
حال فرض کنید که آزمایش های فوق موفق نباشند و تکنسین B، نتایج منفی را به دانشمند A ارائه می کند و حرفی مانند این را به وی می زند که فکر می کنم اگر ما دمای انکوباسیون (فراهم نمودن شرایط لازم برای رشد و نمو میکروبها یا سلول های بافتی) را از ℃ 24 به℃ 37 تغییر دهیم و آلبومین سرم را به محیط کشت اضافه کنیم، می توانیم این سویه را رشد دهیم. دانشمند A با این آزمایش موافقت می کند و این بار آزمایش ها، نتیجه مطلوبی ارائه می کنند و سپس مقاله ای منتشر می شود. در واقع تکنسین B نظرات و بینش هایی ارائه کرده که به تفسیر نتایج کمک نموده است. در این مورد، دانشمند A و تکنسین B به ترتیب باید به عنوان مولفین فهرست بندی شوند.
حال بیایید این مثال را بدین صورت مطرح کنیم. فرض کنید که آزمایش ها در دمای ℃ 37 و با اضافه کردن آلبومین سرم موفقیت آمیز بودند، اما دانشمند A پی می برد که اکنون نکته مبهمی وجود دارد، و آن اینکه رشد تحت این شرایط، بیانگر این است که ارگانیسم آزمایش، پاتوژن (عامل بیماری زا) می باشد، در حالی که سابقه تحقیقاتی که پیش تر منتشر شده اند، نشان داده بودند که این ارگانیسم، غیر بیماری زا هست. دانشمند A اکنون از همکار خودش یعنی دانشمند C که کارشناس میکروبیولوژی بیماری زایی است می خواهد که این ارگانیسم را برای بیماری زایی آزمایش کند. دانشمند C با تزریق ماده آزمایش به موش های آزمایشگاهی به شیوه ی استانداردی که هر میکروبیولوزیست پزشکی استفاده و با آن بیماری زایی را تایید می کند، آزمایش سریعی را انجام می دهد. سپس چندین جمله مهم به مقاله اضافه می شود و کمک دانشمند C نیز در بخش سپاسگزاری و قدردانی اشاره می شود.
اما فرض کنید که دانشمند C به این سویه خاص علاقه مند می شود و تصمیم به انجام مجموعه ای از آزمایش های به خوبی طرح ریزی شده می گیرد که به این نتیجه گیری منجر می شوند که این سویه خاص تنها عامل بیماری زایی در موش نیست، بلکه یک عامل بیماری زای نادر در بعضی عفونت های انسانی نیز به شمار می رود که دانشمندان مدت ها به دنبال پیدا کردن آن بوده اند. بنابراین، دو جدول داده های جدید به مقاله اضافه می شوند و بخش های نتایج و بحث بازنویسی می شوند و در نهایت مقاله با فهرست بندی دانشمند A، تکنسین B و دانشمند C به عنوان مولفین منتشر می شود. (همچنین دانشمند C می تواند به عنوان مولف دوم اشاره شود.)

تصویر

چه افرادی نمی توانند نویسنده ی مقاله باشند؟

 1. از نظر اخلاق در پژوهش، جایز نیست از نام افراد مشهور برای اعتبار بخشیدن به مقاله استفاده کنیم.
 2. برای اعتبار بخشی و یا هدیه به فرد یا افرادی، نباید نام آن ها را به عنوان نویسنده ذکر نمود.
 3. هر فردی که شرایط نویسنده ی مقاله را ندارد، نمی بایست نامش در کنار نویسندگان قرار گیرد.

امتیاز چگونه بین نویسندگان مقاله تقسیم می شود؟

اهمیت نحوه ی امتیاز دهی نویسندگان مقاله از چه نظر مهم می باشد:

 • انتخاب دانشجوی نمونه توسط دانشگاه
 • مصاحبه دکتری
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف نحوه ی امتیاز دهی متفاوت می باشد اما در حالت کلی به این صورت می باشد:

تعداد نویسندگانسهم هر نفر از امتیاز محاسبه شده در مقاله
نفر اولنفر دومنفر سومنفر چهارمنفر پنجم
۱۱۰۰%
۲۹۰%۶۰%
۳۸۰%۵۰%۵۰%
۴۷۰%۴۰%۴۰%۴۰%
۵۶۰%۳۰%۳۰%۳۰%۳۰%
بیشتر از ۵ نفر۵۰%۱۲۵% تقسیم بر تعداد سایر نویسندگان

امتیاز نویسنده اول و مسئول: توجه به این نکته ضروری است که بین نویسنده ی اول و نویسنده ی مسئول تفاوت وجود دارد و امتیاز مشابه ندارند. نویسنده ی اول، مسئول مقاله و مدیر پژوهش صورت گرفته است و جایگاه بالاتری دارد. اما نویسنده ی مسئول تنها مسئول مکاتبات برای انتشار مقاله در ژورنال است. مثلا مسئول ارسال مقاله به مجلات تامسون است.

برای کسب بیشترین امتیاز، ترتیب اسامی نویسندگان چگونه باشد؟

برای امتیاز هرچه بیشتر، بهتر است تعداد نویسندگان مقاله کمتر باشد. البته در بسیاری موارد دیده شده که پژوهشگران بزرگ و صاحب نظر نیز به شکل گروهی مقاله ای را منتشر می کنند چرا که هدف این افراد نشر بی توقع علم در دنیا است.

وظایف نویسندگان همکار چیست؟

 1. توافق خود را مبنی بر درج نام خود به عنوان نویسنده ی مقاله اعلام می کنند.
 2. نظر خود را درباره ی پیش نویس آماده شده اعلام می دارند.
 3. صحت علمی مقاله را تائید می کنند.

نمونه نوشتن نشانی ها یا افیلیشن های صحیح در دانشگاه های ایران به زبان انگلیسی در مقالات ISI

طبق آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم:

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.
Department of Public Management, Faculty of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
Department of Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

نحوه نگارش صحیح افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی:

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran.

نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به فارسی:

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

نحوه نگارش افیلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به انگلیسی:

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *