تحلیل داده های آماری

افیلیشن مقاله چیست؟

افیلیشن مقاله چیست؟

افیلیشن مقاله چیست؟

افیلیشن در علم به معنای وابستگی نویسنده به دانشگاه یا سازمان خاص است که نوشتن درست آن در تمامی مقالات علمی لازم و ضروری می باشد.

افیلیشن مقاله چیست ؟

افیلیشن یا affiliation در لغت به معنی برقراری ارتباط یا همکاری با یک فرد یا سازمان است. افیلیشن در واقع معرفی یک گروه، تیم، سازمان و یا هر چیز دیگری است که شما عضوی از آن هستید. سازمان مذکور بایستی مدارک قانونی و رسمی را که به زبان انگلیسی تهیه شده اند تکمیل کرده و موافقت خود را با عضویت شما در آن سازمان اعلام کند.

ترتیب نوشتن افیلیشن (Affiliation)
افیلیشن نویسنده معمولاً نام موسسه و دانشگاهی است که نویسنده در حال حاضر مشغول فعالیت در آن موسسه و دانشگاه است. ممکن است نویسنده مقاله ای، دانشجوی دانشگاهی بوده و هم زمان برای موسسه دیگر هم کار کند. در این صورت نویسنده می تواند هم نام دانشگاه و هم نام موسسه را ، به عنوان افیلیشن (Affiliation) بیان کند و هیچ اجباری در مورد ترتیب نام دانشگاه و موسسه وجود ندارد. اما بهتر است نخست نام دانشگاه را ذکر کرده و سپس نام موسسه و سازمانی که برای آن کار می کنید، را بنویسید.

اصول نوشتن مولف یا مولفان پژوهش

  1. ابتدا نام، اولين حرف از نام مياني و سپس نام خانوادگي نوشته شود.
  2. از ذکر القاب نظیر دکتر، مهندس، استاد، پروفسور، مدیرعامل، رئیس و نظایر این خودداری شود.
  3. در مقالاتی که بیش از یک نفر نویسنده دارد، نویسنده مسئول باید با علامت * مشخص گردد، در غیر اینصورت نفر اول به عنوان نویسنده مسئول به حساب خواهد آمد.
  4. وابستگی سازمانی (affiliation) مؤلفان با شماره های جداگانه برای هریک از آن ها مشخص شود.

نحوه تقسیم بندی امتیازات مولف یا مولفان پژوهش

به طور معمول نفر اول هر پژوهش امتیاز کامل از مقاله می برد. البته با اضافه شدن نام هر نویسنده جدید، بخشی از نمره نفر اول کاهش می یابد. همچنین باید توجه شود که امتیاز نفر اول و نویسنده مسئول مقاله یکی نمی باشد. نفر اول معمولاً بالاترین جایگاه را در بین نویسندگان یک مقاله دارد و نویسنده مسئول صرفاً به عنوان مسئول مکاتبات در نظر گرفته می شود.

تصویر

همانطور که از جدول فوق مشاهده میکنید امتیاز نویسنده اول بیشتر از همه نویسندگان میباشد اما بقیه نیز امتیازاتی خواهند داشت. سوالی که اغلب برای نویسندگان مقالات پیش می آید ترتیب نوشتن اسامی میباشد که نمیدانند نام کدام یک باید در اولیت قرار گیرد و نام کدام نویسنده باید ابتدا مطرح شود.
تغییر افیلیشن (Affiliation)
بعد از سابمیت مقاله و پیش از چاپ آن، می توان افیلیشن (Affiliation) مقاله را تغییر داد؛ اما بعد از چاپ مقاله نمی توان افیلیشن را تغییر داد و چنین امکانی وجود ندارد.
اگر افیلیشن پس از انتشار مقاله در ژورنالی تغییر کند، لزومی ندارد که نویسنده مجله را از تغییر افیلیشن خود مطلع کند.

نحوه نوشتن نشانی Affiliation

افیلیشن نویسندگان یا مؤلفان مقاله های ISI، ISC، Pubmed، Scopus، علمی و پژوهشی و کنفرانسی:

رعایت اصول نگارش نشانی نویسندگان هرچند ساده است اما غالبا نادیده گرفته می شود. در نتیجه مولفین نمی توانند همیشه با نشانی ها مرتبط شوند. اما اغلب شیوه و سبک ژورنال مربوطه باعث ایجاد سردرگمی می شود و نه اشتباهات مولف.

به همراه هر مولف، یک نشانی داده می شود (نام و نشانی موسسه یا آزمایشگاهی که تحقیق در آن انجام شده است). اگر پیش از چاپ مقاله، مولف به نشانی متفاوتی نقل مکان کرده است، نشانی جدید باید در پانوشت «نشانی فعلی» ذکر شود.

به هنگام فهرست بندی دو یا چند مولف که هریک در موسسه ای متفاوت هستند، نشانی ها باید به همان ترتیب برای مولفین لیست شوند. مشکل اصلی زمانی ایجاد می شود که مقاله ای توسط مثلا سه مولف از دو موسسه منتشر می شود. در چنین مواردی، نام و نشانی هر مولف باید شامل تخصیص مناسبی نظیر علایم a، b یا c پس از نام و پیش از (یا پس از) نشانی صحیح باشد.

این روش غالباً برای خوانندگانی که ممکن است بخواهند بدانند که آیا R.Jones در دانشگاه آکسفورد یا در هاروارد است، مفید می باشد. هویت مشخص مولفین و نشانی های آن ها هم چنین از اهمیت زیادی برای پایگاه داده ها برخوردار می باشد. برای این که این سرویس ها بتوانند به درستی کار کنند، آن ها باید بدانند که آیا مقاله منتشر شده توسط J.Jones از دانشگاه ایالتی آیوا یاتوسط J.Jone از دانشگاه کورنل یا J.Jone از دانشگاه کمبریج در انگلستان نوشته شده است. تنها زمانی که مولفین بتوانند به طور صحیح شناسایی شوند، امکان گروه بندی آثار و مقالات منتشر شده آن ها در نمایه های استنادی وجود دارد.

به خاطر آورید که نشانی برای دو منظور استفاده می شود. اول این که به شناسایی مولف کمک می کند و دیگر این که نحوه تماس و برقراری ارتباط با او را نشان می دهد. به دلیل این که محققین اینک تا حد زیادی از طریق پست الکترونیکی ارتباط برقرار می کنند، نشانی ایمیل معمولاً باید حداقل برای مولفی که پرس و جوها در مورد مقاله وی باید اطلاع رسانی شود، ذکر شود. بعضی ژورنال ها از علایم ستاره (*) پانویس ها یا تقدیر و سپاسگزاری برای شناسایی این شخص استفاده می کنند. مولفین باید از سیاست ژورنال در این ارتباطات آگاهی داشته باشند و باید پیشاپیش تصمیم بگیرند که کدام مولف باید این نقش را ایفا کند.(نویسنده مسول)

نحوه نگارش افیلیشن مقاله در دانشگاه های ایران

فرم کلی افیلیشن دانشگاه های سراسری

Department of…, Faculty of…, University of…, …, Iran.

مثال:

Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

Department of Industrial Management, Faculty of Management, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran.

فرم کلی افیلیشن دانشگاه های آزاد

Department of …, college of …, … Branch, Islamic Azad University, … Iran.

مثال:

Department of Architecture, college of Arts and Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran.

Department of Psychology, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Khuzestan, Iran.

Department of Architecture, college of Arts and Architecture, Neyshabur branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

فرم کلی افیلیشن دانشگاه های پیام نور

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran.

مثال:

Department of Industrial Management, Faculty of Management, Payam-e-Noor University of Tehran,Tehran, Iran.

فرم کلی افیلیشن وابستگی سازمانی یا افیلیشن جها انشگاهی:

عبارت زیر باید درج شود:

Iranian Academic Center for Education, Culture and research (ACECR)

در ادامه می توانید نام پژوهشگاه خود را ذکر کنید:

Department of Materials Science and Engineering, Iranian Academic Center for Education Culture and Research (ACECR) of Mashhad Shariati Complex, P.O. Box 91735-1319, Serah Adabiat Street, Mashhad, Iran

Research Department of Chromatography, Iranian Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR), Urmia Branch, Urmia, Iran

Center of Pathological and Medical Diagnostic Services, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Mashhad Branch, Mashhad, Iran

نحوه نگارش افیلیشن دانشگاه فرهنگیان

برای این افیلیشن فرمت خاصی تعریف نشده ولی بهتر است از فرمت کلی زیر استفاده شود:

Department of گروه ———-, faculty of دانشکده————–, Farhangian University, Tehran, Iran

مثال:

Department of Education, faculty of Teachers Education, Farhangian University, Tehran, Iran

نحوه نگارش افیلیشن دانشگاه جامع علمی کاربردی

برای این افیلیشن نیز فرمت کلی تعریف نشده است ولی بهتر است از فرمت کلی زیر استفاده شود:

Department of گروه ———-, faculty of دانشکده————–, University of Applied Sciences & Technology(UAST), Tehran, Iran

مثال:

Automotive Engineering department, Iran-Khodro University of Applied Science and Technology (IKCO-UAST), Tehran, Iran

Chemical Engineering Department, University of Science and Technology, Tehran, Iran

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *