به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ابعاد و انواع عمده تحقیقات اجتماعی

0

ابعاد و انواع عمده تحقیقات اجتماعی

براساس نوع استفاده

بنیادی (پایه ای) Basic

کاربردی Applied

• ارزیابی  Evaluation

• اقدام پژوهی Action

• تأثیرات اجتماعی Social Impact

هدف تحقیق

کاوش کردن  Explore
توصیف کردن   Describe

توضیح Explain

در داخل یا خارج مورد (Case )

تحقیق موردی Case Study Research

تحقیق  غیر موردی  cross Case Research

براساس زمان مورد بررسی  

مقطعیCross-Sectional

طولی Longitudinal

• سری زمانی Time series

• پنل Panel

• گروه سنی  Cohort

مطالعه موردی Case Study

تکنیک های جمع آوری داده ها

اطلاعات کمی

• آزمایش (Experiment (

• نظر سنجی(Survey )

• غیر واکنشی (تحلیل محتوا ، تجزیه و تحلیل ثانویه،  آمار موجود) (content analysis, secondary

analysis, existing statistics)

داده های کیفی

• زمینه یابی (مردم نگاری ، مشاهده شرکت کنندگان)

• تاریخی – مقایسه ای

منبع:

W. Lawrence Neuman.(2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition. Edinburgh Gate,  Harlow ,Essex CM20 2JE. www.pearsoned.co.uk

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.