به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ابزار صلاحیت پرستاران (CIRN)لیو و همکاران(2007)

0

Competency Inventory for Registered Nurses

با افزایش   پیچیدگی   سیستم های   سلامتی،   توجه   به توانمندی  حرفه ای  پرستاران  افزایش  یافته  است.  سازمان بهداشت  جهانی  در  سال  2000روی  اهمیت  اطمینان  از سطح  توانمندی  مطلوب  در  میان  پرستاران  تاکید  نموده است . اطمینان از توانمندی در عملکرد و توانایی،  یک وظیفه   اخلاقی   و   قانونی   برای   ارائه دهندگان   مراقبت سلامتی است. برخورداری از توانمندی منجر به ارائه مراقبت بیمارمحور و ایمن  شده  و  در  نهایت  به  ارتقا  مراقبت  با  کیفیت،  کمک می کند. این در حالی است که کاهش سطح توانمندی بالینی  می تواند  منجر  به  نارضایتی  بیمار،  اشتباهات  کاری، به  مخاطره  افتادن  جان  بیمار  و  سلامت  کارکنان،  کاهش بهره وری و ناتمام ماندن فعالیت های بخش گردد.توانمندی شامل درک فرد از دانش و توانایی او برای انجام مهارت ها  و  فعالیت  ها  به  شیوه  موثر  و  کارآ  می باشد  (سوداگر و رامبد،1395). پس صلاحیت بالینی جهت انجام اقدامات در حوزه فعالیت پرستاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

ایـن ابـزار توسط لیو و همکاران(2007) طراحی شده و ابعـاد تفکـر انتقــادی و تمایــل بــه تحقیــق، مراقبــت بــالینی، رهبــری، ارتباطات بین فـردی، عملکـرد قـانونی و اخلاقـی، توسـعه حرفــه ای و تعلــیم و آمــوزش را دربرمــی گیــرد. پرســتاران توانمندی خود را در این ابعاد مورد ارزیابی قرار مـی دهنـد. پرسشنامه دارای 55گویه است. برای هر گویه مقیـاس 5گزینه ای از کاملاً غیرتوانمند (نمره0 ) تا کـاملاً توانمنـد (نمره4) در نظر گرفته شده است.

همراه  2 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.