آموزش کلیات مقاله نویسی

آموزش کلیات مقاله نویسی

آموزش کلیات مقاله نویسی
آموزش کلیات مقاله نویسی

در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که بسیاری از دانشجویان به مزایای مقاله نویسی کاملا آگاهند و تمایل بسیار زیادی به نوشتن مقالات علمی دارند. اما آگاهی جامعی از نحوه نگارش بخش‌های مقاله ندارند ما در این بخش از ساعد نیوز مقاله نویسی را به صورت جامع آموزش خواهیم داد.برای شروع یک مقاله بهترین کار مراجعه به اساتید دانشگاه و یا دانشجویانی است که قبال مقاله داده باشند. این کار علاوه بر تسریع در یادگیری اصول نگارش مقالات، به شما در انتخاب زمینه تحقیقاتی کمک شایانی خواهد نمود. به یاد داشته باشید عمده مقالات حاصل کار گروهی میباشند و نگارش یک مقاله علمی معتبر، مستلزم بهره گیری از تجربیات و اندیشه دیگران است. راهنمایی هایی که از دیگران میگیرید باید مثبت و سازنده باشند و نهایتا بتوان به کمک آنها اولین گام های نگارش مقاله را برداشت.

شما برای شروع مقاله نویسی ابتدا احتیاج به شناخت جامعی از مقاله ساختار آن و ترتیب قرار گیری بخش های مختلف آن دارید در ادامه این مقاله ما ترتیب قرار گیری بخش های محتلف مقاله به ترتیب گردآوری کرده ایم در ادامه مقاله همراه ما باشی

 • عنوان
 • افیلیشن
 • چکیده
 • کلیدواژه ها
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • نتایج تحقیق
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع

ملاکهای محتوایی مقاله

 • منطقی بودن
 • فرآیند تفکر
 • منسجم و منظم بودن
 • تراکمی بودن
 • تناسب موضوع با نیازهاي فعلي جامعه علمي
 • توضیح مطلب در حد ضرورت
 • متناسب بودن با نظریه ها
 • اجتناب از كلي گویي
 • گزارش روش شناسي تحقیق

اصول نگارش مقاله:

 • جهت تنظیم مقالات بایستی از نرم افزار(Word) استفاده شود.
 • مقاله باید در صفحه اندازه A4 تنظیم شود.
 • متن مقاله بصورت دوستونی و فاصله بین دو ستون 1 سانتی متر باشد و حاشیه صفحه از راست و چپ 5/2 سانتی متر، ازبالا 4 سانتی متر و از پایین 5 سانتی متر ، فاصله بین خطوط single در نظر گرفته شود.
 • نوع قلم مورد استفاده در متن فارسی BMitra و در متن انگلیسی Times New Roman باشد.
 • برای اندازه قلم ها از جدول زیر استفاده نمایید: محل استفاده نوع قلم عنوان مقاله 11 متن فارسی مقاله 12 کلمات لاتین درون متن 10 سرتیترها 12 Bold تیترهای فرعی 11 Bold توضیحات جداول و تصاویر، متن داخل جداول 11 منابع فارسی 12 منابع لاتین،چکیده لاتین، ,پی نوشت های لاتین 10 منابع فارسی ، پی نوشت های فارسی، جداول 11
 • چکیده لاتین به صورت ساختار یافته تمام نما بین 1000 تا 1200 کلمه باشد .
 • تعداد صفحات مقاله نباید از 17 صفحه بیشتر شود.
 • فایل مقاله باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد: الف) صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان مقاله

ب) صفحه دوم شامل عنوان مقاله، چکیده مقاله و کلید واژه ها ج) صفحه سوم به بعد شامل مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه گیری، پی نوشت ها، منابع

د) صفحه آخر بخش انگلیسی شامل عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسندگان و چکیده انگلیسی الف) صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان مقاله عنوان مقاله باید وسط چین باشد و در زیر آن نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب اولویت همراه با مشخصات کامل آنها باشد. در نام نویسندگان از نوشتن عباراتی مانند دکتر، مهندس و از این قبیل اجتناب شود. مشخصات به ترتیب شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر،نشانی پستی، شماره تلفن و پست الکترونیک تمامی نویسندگان است. یک نفر از نویسندگان بایستی به عنوان نویسنده مسئول معرفی شود.

ب) صفحه دوم شامل عنوان مقاله، چکیده مقاله و کلید واژه ها – چکیده فارسی باید بین 350 الی 400 کلمه باشد.

 • چکیده به اجمال، شامل سوال پژوهش و بیان مساله (حدود 150 کلمه)،هدف پژوهش (حدود 50 کلمه)، روش پژوهش(حدود 75 کلمه) و یافته های پژوهش (حدود 125 کلمه) است.
 • کلید واژه ها بین 3 تا 5 کلمه و حاوی واژه های اصلی جستجو پذیر برای دسترسی به مقاله می باشد.

ج) صفحه سوم به بعد شامل مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه گیری، پی نوشت ها، فهرست منابع کل حجم مطالب مقاله بدون دو صفحه اول 15 صفحه خواهد بود . – مقدمه بایستی شامل طرح موضوع (بیانگر مسئله پژوهش، فرضیه های پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله)، اهداف پژوهش، پیشینه پژوهش، روش پژوهش و معرفی کلی مقاله باشد. در پژوهش هایی که پیشینه تحلیلی دارند، حجم پیشینه پژوهش می تواند بیش از مقالات پژوهشی معمول باشد که در این صورت پس ازمقدمه و به صورت بخشی جداگانه با تیتر پیشینه پژوهش نوشته می شود.

 • بدنه مقاله شامل بحث و بررسی اطلاعات با استفاده از روشهای پژوهش علمی و تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق به شکل گویا و علمی به همراه تمامی نمودارها، تصاویر، جداول و متن علمی و مستند مورد استفاده در تحقیق است. – نتیجه گیری بایستی به گونه ای منطقی و مستدل و در راستای پاسخ به سوال پژوهش در قالب ارائه یافته های پژوهش باشد.
 • پا نوشت ها شامل معادل های لاتین کلماتی است که در متن مقاله برگردان به فارسی شده اند و نیز توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله که ارائه آن در متن مقاله ضروری نیست که با شماره کوچک در بالای واژه مورد نظر در متن مشخص و در پایین هر صفحه ارائه می گردد. – فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف الفبا تنظیم می گردد، بمنظور نمایه شدن مجله در پایگاههای استنادی بین المللی لازم است همه مولفین و عناوین کتب و مقالات به زبان انگلیسی ارائه شوند همچنین سال انتشارنیز به تاریخ میلادی ذکر گردد .
 • حتی الامکان تلاش شود عنوان مقاله و کتاب از اصل انگلیسی انتخاب شده مولفین انتخاب گردد و از بیان فارس عناوین با آوای انگلیسی (فینگلیش) پرهیز گردد. بر اساس شیوه نامه ایران (تهیه شده توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) که مطابق شیوه نامه شیکاگو Bاست، می باشد. این شیوه نامه در وبگاه نشریه قابل بارگیری است. یک نمونه از منبع نویسی (برای کتاب با یک نویسنده) در ذیل آمده است: Adams, Henry. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton Mifflin. (Adams,1918,77) د) صفحه آخر بخش انگلیسی شامل عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسندگان و چکیده انگلیسی با توجه به درخواست مجله برای نمایه شدن در پایگاههای بین المللی مدارک علمی لازم است چکیده تمام نمای ساختار یافته با 1000 تا 1200 کلمه تنظیم گردد . در این چکیده لازم است چهار رکن چکیده فارسی به ویژه روش و یافته ها به همراه فرضیه و مسیر تحقیق با تفصیل بیشتر ذکر گردد. 2- شیوه تنظیم تصویر، جدول و شکل تصاویر، جداول و اشکال(شامل کروکی، نمودار، نقشه ، اسکیس) بایستی باید در نزدیک ترین محل ممکن که در متن به آنها اشاره شده است گنجانده و تنظیم شوند.
 • توضیحات جداول باید در بالای جدول و توضیحات شکل و تصویر در زیر آنها قرار گیرد. توضیحات مربوطه شامل شماره(به ترتیب ارائه در متن)، موضوع(نکته علمی موجود در تصویر که به شکل تحلیلی بیان می شود)، معرفی(شامل مکان و زمان ساخت و طراح یا …)و سند (منبعی که تصویر از آن دریافت شده) می باشد. (توضیحات بایستی در یک text box جداگانه نوشته شده و با عکس به صورت group در بیاید.) کیفیت تصاویر باید مناسب و کلیه جزییات در آن به خوبی مشخص باشد. حداقل کیفیت مورد تایید جهت تصاویر 300 dpiاست. برای تنظیم تصاویر دقت شود که تصویر کاملاً عرض صفحه و محدوده تعیین شده متن را در بر بگیرد . در صورت نیاز از دو تصویر در کنار هم استفاده شوند. بدین صورت که تصاویر یا با عرض 15 و بصورت تک عکس یا با عرض 7 سانتیمتر و بصورت دو عکس در کنار و یا در زیر هم با 1 سانتیمتر فاصله در متن چیده شوند. به عنوان مثال یک نمونه را در زیر می بینید.

تذکرات: – قبل از کاما، نقطه، نقطه ویرگول، کلمات دوهجایی و از این قبیل موارد، از فاصله استفاده نشود. بلکه از نیم فاصله استفاده شود و یا فاصله ای نباشد . – شماره رفرنس و پی نوشت ها در متن به اندازه خود متن تایپ شود و کوچک نشود. – در صورت امکان عکس ها به غیر از داخل متن بصورت فایل جداگانه ای با کیفیت بهتر ارسال گردد. – نمودارهای موجود در متن بصورت فایل جداگانه ای pdf-jpg ارسال گردد تا هیچ گونه تغییر ی نداشته نداشته باشد . – چیدمان عکس ها در متن بسادگی و مشخص در متن بیاید و گوشه متن و یا جاهای غیر قابل تشخیص نباشد. – آدرس عکس و یا مطالبی که زیرنویس نمودارها می آید داخل پرانتز باشد .

مزایای مقاله نویسی

 • افزایش رتبه علمی اساتید دانشگاه ها
 • پذیرش راحت تر در مقطع دکتری
 • گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر بین المللی در سراسر جهان
 • استخدام راحت تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی
 • پذیرفته شدن بسیار راحت تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 • افزایش حقوق و مزایای شغلی برای کارکنان بسیاری از ادارات
 • امکان ادامه تحصیل در مقطع، رشته و دانشگاه دلخواه در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون ورودی
 • امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان (در صورت داشتن سایر شرایط)
 • شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع
 • امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا از بسیاری از سازمانهای دولتی
 • گسترش علم و دانش
 • ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات
 • نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی
 • ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها
 • و سایر مواردی که بسته به شرایط میتواند کاملا متفاوت باشد

یافتن مجله مناسب برای ارسال مقاله

 • یافتن مجله مناسب از روی مقالات مرتبط

وبسایت هایی وجود دارند که به کمک آن ها می توانید مجلات مرتبط با موضوع مقاله خود را بیاید. اما اولین قدم در جهت یافتن مجله ای مناسب برای ارسال مقاله می تواند مراجعه به مقالاتی باشد که در حین انجام کار تحقیقاتی خود این مقالات را مطالعه نموده اید. به طور طبیعی هر محقق در جریان کار تحقیقاتی خود بیش از چندین 10 مقاله را مورد مطالعه قرار می دهد. جهت یافتن مجله مناسب می توانید مجلات چاپ کننده این مقالات را بررسی نموده و اطلاعات مربوط به آن مجله ها و همچنین موضوعات تحت پوشش مجله را در وبسایت مجله مطالعه نموده و از میان آن ها مجله ای مناسب را بیابید. همچنین اساتید(اساتید دانشگاه با زمینه تحقیقاتی مرتبط) نیز به دلیل اینکه در زمینه چاپ مقاله دارای تجربه می باشند، می توانند شما را در جهت یافتن مجله مناسب یاری رسانند.

 • معرفی سایتی برای یافتن مجله مناسب برای اسال مقاله

جهت یافتن مجله بر حسب موضوع می توانید از سایت scimagojr استفاده نمایید:

http://www.scimagojr.com

این سایت مجلات اسکوپوس (Scopus) را تحت پوشش قرار داده است. لذا توجه فرمایید که همه مجلات موجود در این سایت جزء مجلات ISI نیستند و پس از انتخاب مجله از این سایت، باید به سایت تامسون رویترز مراجعه کرده و ISI بودن یا نبودن مجله را مورد تحقیق قرار دهید. استفاده از این سایت برای یافتن مجله های مرتبط با یک موضوع بسیار ساده می باشد. و کافی است در بالای صفحه بر روی عبارت Journal Rankings کلیک نمایید. در صفحه باز شده می توانید موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید و مجلات مرتبط با آن حوزه را ملاحظه فرمایید.

تصویر

Subject Area : برای انتخاب موضوع کلی است.

Subject Category : برای محدود تر و جزئی کردن موضوع است.

Region/Country : برای انتخاب کشوری است که مجله در آن به چاپ می رسد.

تصویر

بررسی اینکه ایا مجله جزو مجلات ISI می باشد یا خیر؟

حال که با استفاده از سایت scimagojr لیست مجلات مرتبط با موضوع خود را یافتید، می توانید با بررسی نام و یا شاپا (ISSN) مجله در سایت تامسون رویترز ببینید که آیا مجله جزء مجلات ISI می باشد یا خیر؟ دقت بفرمایید که تنها مرجع جهت تشخیص ISI بودن یا نبودن مجله سایت تامسون رویتر به آدرس زیر می باشد.

http://mjl.clarivate.com

پس از ورود به این سایت بهتر از که شاپا (ISSN (مجله را به جای نام مجله در فیلد جستجو قرار دهید. در صورتی که نام مجله در نتایج جستو ظاهر شود، مجله جزء مجلات ISI است و در صورتی که جستجو نتیجه ای نداشته باشد، مجله ISI نمی باشد. به این دلیل عنوان شد که شاپا مجله برای جستجو استفاده نمایید که ممکن است در حین تایپ نام مجله اشتباهی مرتکب شوید و به دلیل اشتباه تایپی با اینکه مجله جزء مجلات ISI است، در نتایج جستو نمایش داده نشود. در صورتی که عنوان مجله را جستجو می کنید، باید نام مجله را به صورت کامل و بدون اشتباه تایپ نمایید.

 • یافتن مجله مناسب در الزویر و در اشپرینگر

1-یافتن مجله در بین مجلات الزویر

برای یافتن مجله مناسب در بین مجلات الزویر می توانید از بخش Find the perfect journal for your article در سایت الزویر استفاده کنید که آدرس آن عبارت است از :

https://journalfinder.elsevier.com/

پس از ورود به این سایت عنوان مقاله و چکیده آن را در بخش های مربوطه وارد کنید و در صورت نیاز زمینه موضوعی خود را نیز انتخاب نمایید. علاوه بر ارائه لیست مجلات مرتبط با موضوع شما، اطلاعاتی همچون ضریب تأثیر (ایمپکت فکتور)، مدت زمان مورد نیاز برای اکسپت و چاپ و همچنین درصد مقالات اکسپت شده را به شما می دهد. توجه فرمایید که این روش یافتن مجله مربوط به مجلات تحت پوشش الزویر می باشد.

2-یافتن مجله در بین مجلات اسپرینگر

اشپرینگر نیز دارای بخشی جهت یافتن مجله می باشد که می توانید با استفاده از آن مجلات تحت پوشش اشپرینگر که مرتبط با موضوع شما می باشد را بیابید. آدرس این بخش از سایت اشپرینگر به شرح زیر است:

https://journalsuggester.springer.com/

در این صفحه نیز شما باید چکیده مقاله خود را وارد کنید تا مجلات مرتبط به شما معرفی شود. این ابزار امکاناتی نظیر انتخاب مجله با ضریب تأثیر یا بدون آن و همچنین اوپن اکسس بودن مجله را به شما می دهد. همچنین ضریب تأثیر و دوره چاپ مجله نیز (ماهانه، فصلنامه و …) به شما ارئه می گردد.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *