آموزش های کاربردی و رایگان ما در آپارات

تحلیل داده های آماری با Spss – pls – amos – maxqda – nvivo

سایتی ویژه دانشجویان (تبلیغ)

تکنیک فراموشی رمز عبور در سایت ها

16 بازدید

چه طور مقالات خارجی جدید و  پولی را رایگان از طریق تلگرام دانلود کنیم؟!

45 بازدید

آموزش نصب برنامه روبیکا روی کامپیوتر (بدون شبیه ساز)

01:33

آموزش نصب برنامه روبیکا روی کامپیوتر (بدون شبیه ساز)

148 بازدید

جلسه 18 SPSS پیشرفته: آموزش کامل تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

35:30

جلسه 18 SPSS پیشرفته: آموزش کامل تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

152 بازدید

روش پیدا کردن فیلم اصطلاحات و لغات انگلیسی( یادگیری زبان انگلیسی با فیلم)

06:45

روش پیدا کردن فیلم اصطلاحات و لغات انگلیسی( یادگیری زبان انگلیسی با فیلم)

284 بازدید

فیلم جلسه 17 آموزش پیشرفته spss آزمون کای دو(chi-square) و آزمون دقیق فیشر

18:07

فیلم جلسه 17 آموزش پیشرفته spss آزمون کای دو(chi-square) و آزمون دقیق فیشر

396 بازدید

تحلیل کیفی با نرم افزار مکس کیودا 2020 (MAXQDA 2020 ) برای پایان نامه و مقاله

03:21

تحلیل کیفی با نرم افزار مکس کیودا 2020 (MAXQDA 2020 ) برای پایان نامه و مقاله

235 بازدید

جلسه 16 آموزش پیشرفته Spss : آزمون یومن ویتنی  و ویلکاکسون در Spss

جلسه 16 آموزش پیشرفته Spss : آزمون یومن ویتنی و ویلکاکسون در Spss

جلسه 15 آموزش Spss پیشرفته آزمون تی ولچ

09:40

جلسه 15 آموزش Spss پیشرفته آزمون تی ولچ

146 بازدید

تحلیل داده های آماری (فصل 4 پایان نامه)، مقاله و ...

02:17

تحلیل داده های آماری (فصل 4 پایان نامه)، مقاله و …

136 بازدید

جلسه 14: spss پیشرفته : آزمون t با دو نمونه مستقل (Independent Samples)

14:45

جلسه 14: spss پیشرفته : آزمون t با دو نمونه مستقل (Independent Samples)

303 بازدید

جلسه 13 Spss پیشرفته:انتخاب آزمون های  مقایسه متغیر ها در بین دو یا چند گروه

13:54

جلسه 13 Spss پیشرفته:انتخاب آزمون های  مقایسه متغیر ها در بین دو یا چند گروه

320 بازدید

فیلم راهنمای جامع ثبت نام کتب درسی دانش آموزان سال 1402 -1401

07:44

فیلم راهنمای جامع ثبت نام کتب درسی دانش آموزان سال 1402 -1401

183 بازدید

خواص درمانی شگفت انگیز گل گاو زبان  Borago officinalis

04:51

خواص درمانی شگفت انگیز گل گاو زبان Borago officinalis

84 بازدید

صفر تا صد آموزش شرکت دانش آموزان در دوره مدیریت استرس سایت همگام (طرح نماد)

15:12

صفر تا صد آموزش شرکت دانش آموزان در دوره مدیریت استرس سایت همگام (طرح نماد)

860 بازدید

جلسه 12 Spss پیشرفته: آزمون تی تک متغیره - One Sample T-Test

13:52

جلسه 12 Spss پیشرفته: آزمون تی تک متغیره – One Sample T-Test

539 بازدید

جلسه 11: Spss پیشرفته: آزمون مجذور کای یا خی دو تک متغیره در spss

15:50

جلسه 11: Spss پیشرفته: آزمون مجذور کای یا خی دو تک متغیره در spss

654 بازدید

جلسه 10 آموزش پیشرفته Spss : آزمون دو جمله ای (Binomial Test)

17:19

جلسه 10 آموزش پیشرفته Spss : آزمون دو جمله ای (Binomial Test)

304 بازدید

جلسه 9 آموزش پیشرفته spss : تحلیل استنباطی تک متغیره برای میانگین

05:24

جلسه 9 آموزش پیشرفته spss : تحلیل استنباطی تک متغیره برای میانگین

323 بازدید

جلسه 8 آموزش پیشرفته spss : تحلیل استنباطی تک متغیره برای درصد

12:49

جلسه 8 آموزش پیشرفته spss : تحلیل استنباطی تک متغیره برای درصد

178 بازدید

جلسه 7 آموزش پیشرفته spss : فاصله اطمینان (Confidence Interval)

13:21

جلسه 7 آموزش پیشرفته spss : فاصله اطمینان (Confidence Interval)

1.1 هزار بازدید

صفر تا صد آموزش ورود و اجرای آزمون غربالگری همگام دانش آموزان (طرح نماد)

07:14

صفر تا صد آموزش ورود و اجرای آزمون غربالگری همگام دانش آموزان (طرح نماد)

1.4 هزار بازدید

مخفی کردن بخشی یا تمام متن در نرم افزار وردWord

05:22

مخفی کردن بخشی یا تمام متن در نرم افزار وردWord

29 بازدید

فێــــــربونی نوسینی زمانی کوردی له 12 ده قه دا

12:06

فێــــــربونی نوسینی زمانی کوردی له 12 ده قه دا

469 بازدید

جلسه 6 آموزش پیشرفته Spss: نمودار جعبه ای و تفسیر کاربرد آن

21:15

جلسه 6 آموزش پیشرفته Spss: نمودار جعبه ای و تفسیر کاربرد آن

1.2 هزار بازدید

تبدیل سریع تصویر به متن فارسی و همچنین تبدیل pdf فارسی به متن قابل ویرایش

06:55

تبدیل سریع تصویر به متن فارسی و همچنین تبدیل pdf فارسی به متن قابل ویرایش

398 بازدید

جلسه 11 آموزش کامتاسیا : تایپ متن در کمتازیا و حرکت و صدا دادن به متن تایپی

10:16

جلسه 11 آموزش کامتاسیا : تایپ متن در کمتازیا و حرکت و صدا دادن به متن تایپی

515 بازدید

جلسه 5 آموزش پیشرفته Spss:نقاط درصدی، چارک ها و دهک ها در Spss

10:09

جلسه 5 آموزش پیشرفته Spss:نقاط درصدی، چارک ها و دهک ها در Spss

1.3 هزار بازدید

جلسه 4 آموزش پیشرفته Spss: شاخص های شکل توزیع کجی (چولگی) و کشیدگی

13:34

جلسه 4 آموزش پیشرفته Spss: شاخص های شکل توزیع کجی (چولگی) و کشیدگی

884 بازدید

جلسه 3: آموزش پیشرفته Spss: شاخص های پراكندگي در نرم افزار SPSS

05:55

جلسه 3: آموزش پیشرفته Spss: شاخص های پراكندگي در نرم افزار SPSS

236 بازدید

آموزش پیشرفته Spss : جلسه 2 - شاخص های مرکزی و جزئیات آن ها

08:48

آموزش پیشرفته Spss : جلسه 2 – شاخص های مرکزی و جزئیات آن ها

230 بازدید

آموزش پیشرفته Spss : جلسه 1 - توزیع فراوانی تک متغیره

12:10

آموزش پیشرفته Spss : جلسه 1 – توزیع فراوانی تک متغیره

760 بازدید

تحلیل داده های آماری با نرم افزار های SPSS ، Amos, PLS, maxquda, NVivo

04:48

تحلیل داده های آماری با نرم افزار های SPSS ، Amos, PLS, maxquda, NVivo

167 بازدید

جلسه 21 مقدمات Spss : مقیاس های اندازه گیری متغیر ها در پژوهش و Spss

14:36

جلسه 21 مقدمات Spss : مقیاس های اندازه گیری متغیر ها در پژوهش و Spss

378 بازدید

جلسه 20: مقدمات Spss: متغیر و ثابت در پژوهش

04:47

جلسه 20: مقدمات Spss: متغیر و ثابت در پژوهش

79 بازدید

جلسه 19: مقدمات Spss - توصیف و استنباط در آمار

11:21

جلسه 19: مقدمات Spss – توصیف و استنباط در آمار

126 بازدید

آموزش نحوه ی دانلود رایگان مقالات و کتاب تخصصی خارجی (مقالات پولی)

07:58

آموزش نحوه ی دانلود رایگان مقالات و کتاب تخصصی خارجی (مقالات پولی)

798 بازدید

جلسه 18 آموزش مقدمات Spss: تفاوت درصد و درصد معتبر در جدول فراوانیspss

06:40

جلسه 18 آموزش مقدمات Spss: تفاوت درصد و درصد معتبر در جدول فراوانیspss

105 بازدید

جلسه 18 مقدمات Spss: برابری واریانس گروه ها ( همگنی گروه ها)

06:53

جلسه 18 مقدمات Spss: برابری واریانس گروه ها ( همگنی گروه ها)

1.1 هزار بازدید

جلسه 17 مقدمات Spss: شرایط استفاده از آزمون های پـارامتریک و ناپارامتریک

07:51

جلسه 17 مقدمات Spss: شرایط استفاده از آزمون های پـارامتریک و ناپارامتریک

808 بازدید

جلسه 16 مقدمات Spss: برخورد با داده های گم شده در Spss

09:47

جلسه 16 مقدمات Spss: برخورد با داده های گم شده در Spss

197 بازدید

تکنیک های واتساپwhatsapp: بلد ، ایتالیک و خط دار کردن حروف

03:11

تکنیک های واتساپwhatsapp: بلد ، ایتالیک و خط دار کردن حروف

11 بازدید

چگونه خطوط خالی زیاد را از یک فایل ورد (Word ) با هم حذف کنیم؟

05:41

چگونه خطوط خالی زیاد را از یک فایل ورد (Word ) با هم حذف کنیم؟

133 بازدید

تکنیک های جستجوی پیشرفته در گوگل - جلسه چهارم: ادامه تنظیمات جستجوی پیشرفته

10:48

تکنیک های جستجوی پیشرفته در گوگل – جلسه چهارم: ادامه تنظیمات جستجوی پیشرفته

100 بازدید

تکنیک های جستجوی پیشرفته در گوگل - جلسه سوم: تنظیمات جستجوی پیشرفته google

07:34

تکنیک های جستجوی پیشرفته در گوگل – جلسه سوم: تنظیمات جستجوی پیشرفته google

408 بازدید

جلوگیری از تیک دار شدن پیام خوانده شده واتساپ (WhatsApp)

04:14

جلوگیری از تیک دار شدن پیام خوانده شده واتساپ (WhatsApp)

41 بازدید

تکنیک های جستجو در گوگل - جلسه دوم: تنظیمات جستجو google

06:49

تکنیک های جستجو در گوگل – جلسه دوم: تنظیمات جستجو google

372 بازدید

تکنیک های جستجو در گوگل - جلسه اول (کلمات کلیدی  عملگرها ) google search

11:42

تکنیک های جستجو در گوگل – جلسه اول (کلمات کلیدی عملگرها ) google search

131 بازدید

آموزش نحوه دانلود رایگان انواع پایان نامه، پرسشنامه و ... در سایت rava20.ir

03:14

آموزش نحوه دانلود رایگان انواع پایان نامه، پرسشنامه و … در سایت rava20.ir

55 بازدید

ترفند پیشرفته کامپیوتر : آموزش برنامه PSR ضبط کننده مشکلات شما در ویندوز

06:11

ترفند پیشرفته کامپیوتر : آموزش برنامه PSR ضبط کننده مشکلات شما در ویندوز

829 بازدید

چگونه عکس‌ها و ویدئو‌ها را در واتساپ ناپدید کنیم؟

03:11

چگونه عکس‌ها و ویدئو‌ها را در واتساپ ناپدید کنیم؟

67 بازدید

آموزش تبدیل گفتار به نوشتار فارسی با گوگل درایو Google drive  (تایپ صوتی)

03:27

آموزش تبدیل گفتار به نوشتار فارسی با گوگل درایو Google drive (تایپ صوتی)

277 بازدید

بازیابی فایل های ذخیره نشده به علت قطع برق یا ذخیره نکردن

03:03

بازیابی فایل های ذخیره نشده به علت قطع برق یا ذخیره نکردن

498 بازدید

نحوه تهیه فول بک آپ از هاست سی پنل

05:16

نحوه تهیه فول بک آپ از هاست سی پنل

31 بازدید

عکس گرفتن از صفحه کامپیوتر با کیفیت بسیار بالا

06:41

عکس گرفتن از صفحه کامپیوتر با کیفیت بسیار بالا

97 بازدید

جلسه 15 - مقدمات Spss : محاسبه ضریب کاپای کوهن در نرم افزار کمی Spss

09:29

جلسه 15 – مقدمات Spss : محاسبه ضریب کاپای کوهن در نرم افزار کمی Spss

1.5 هزار بازدید

محاسبه ضریب کاپای کوهن در نرم افزار کیفی Nvivo

06:01

محاسبه ضریب کاپای کوهن در نرم افزار کیفی Nvivo

462 بازدید

دسترسی به زیرنویس و متن سخنرانی های تد Ted به زبانهای مختلف!

03:10

دسترسی به زیرنویس و متن سخنرانی های تد Ted به زبانهای مختلف!

1.5 هزار بازدید

تبدیل متن انگلیسی به صدا ، آنلاین و رایگان Text to Speech

03:18

تبدیل متن انگلیسی به صدا ، آنلاین و رایگان Text to Speech

410 بازدید

نحوه ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان

05:21

نحوه ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان

76 بازدید

راهنمای دانلود محصولات رایگان در سایت rava20.ir

02:42

راهنمای دانلود محصولات رایگان در سایت rava20.ir

70 بازدید

نحوه ی بازیابی و نمایش رمز های عبور ذخیره شده در مرورگر ها

03:00

نحوه ی بازیابی و نمایش رمز های عبور ذخیره شده در مرورگر ها

136 بازدید

چگونه می توان متن یک فایل PDF را highlight کرد؟

02:36

چگونه می توان متن یک فایل PDF را highlight کرد؟

319 بازدید

جلسه 4: نوشتن زبان کردی (تفاوت نوشتن حروف درزبان های فارسی و کردی )

10:48

جلسه 4: نوشتن زبان کردی (تفاوت نوشتن حروف درزبان های فارسی و کردی )

139 بازدید

نوشتن زبان کردی: جلسه سوم حروف صدا دار در زبان کردی

37:36

نوشتن زبان کردی: جلسه سوم حروف صدا دار در زبان کردی

242 بازدید

آموزش نوشتن زبان کردی: جلسه دوم حروف بی صدا در زبان کردی

02:29

آموزش نوشتن زبان کردی: جلسه دوم حروف بی صدا در زبان کردی

571 بازدید

تنظیمات شاد آموزش و پرورش: اجازه دادن به افراد برای اضافه کردن ما به گروه ها

02:43

تنظیمات شاد آموزش و پرورش: اجازه دادن به افراد برای اضافه کردن ما به گروه ها

63 بازدید

نوشتن زبان کردی: جلسه اول - معرفی کلی حروف

03:05

نوشتن زبان کردی: جلسه اول – معرفی کلی حروف

230 بازدید

پنهان شدن نوار وضعیت (شیتها و اسکرول بار) در اکسل

03:06

پنهان شدن نوار وضعیت (شیتها و اسکرول بار) در اکسل

1.7 هزار بازدید

جلسه 14 مقدمات Spss: نحوه تبدیل متغیر کمی به متغیر کیفی در نرم افزار SPSS

10:06

جلسه 14 مقدمات Spss: نحوه تبدیل متغیر کمی به متغیر کیفی در نرم افزار SPSS

1.6 هزار بازدید

اولین برف پاییزی در مهاباد و آدم برفی زیبا

02:16

اولین برف پاییزی در مهاباد و آدم برفی زیبا

28 بازدید

نحوه نصب ssl روی وردپرس

04:51

نحوه نصب ssl روی وردپرس

24 بازدید

دانلود و آپلود فیلم با حجم بالا در نرم افزار شاد

02:05

دانلود و آپلود فیلم با حجم بالا در نرم افزار شاد

79 بازدید

چگونه به دیگران نه بگوییم

03:57

چگونه به دیگران نه بگوییم

26 بازدید

جلسه 13: مقدمات spss تمرین عملی وارد کردن داده های یک پرسشنامه و تعریف متغیرها

33:06

جلسه 13: مقدمات spss تمرین عملی وارد کردن داده های یک پرسشنامه و تعریف متغیرها

5.6 هزار بازدید

تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی Spss , Amos, Pls maxquda2020

02:17

تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای کمی و کیفی Spss , Amos, Pls maxquda2020

101 بازدید

آموزش طراحی و اجرای رایگان پرسشنامه در فضای مجازی برای پایان نامه و مقاله

10:28

آموزش طراحی و اجرای رایگان پرسشنامه در فضای مجازی برای پایان نامه و مقاله

65 بازدید

بدون تایپ در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام ، شاد و ... پیام متنی بفرستید.

02:35

بدون تایپ در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام ، شاد و … پیام متنی بفرستید.

96 بازدید

ویرایش آسان فیلم و عکس با نرم افزار inshot

26:03

ویرایش آسان فیلم و عکس با نرم افزار inshot

553 بازدید

نحوه فیلمبرداری از صفحه نمایش با نرم افزار ZD Soft Screen Recorder

16:28

نحوه فیلمبرداری از صفحه نمایش با نرم افزار ZD Soft Screen Recorder

115 بازدید

جلسه 12: مقدمات Spss مخفی کردن جدول ، ستون و سطر

02:45

جلسه 12: مقدمات Spss مخفی کردن جدول ، ستون و سطر

173 بازدید

جلسه 10: آموزش کمتیژا - ایجاد آزمون و نظر سنجی درCamtasia

15:04

جلسه 10: آموزش کمتیژا – ایجاد آزمون و نظر سنجی درCamtasia

2.4 هزار بازدید

ایجاد جلوه های بصری (VISUAL EFFECTS) و تنظیمات آن در برنامه کمتژیا

14:21

ایجاد جلوه های بصری (VISUAL EFFECTS) و تنظیمات آن در برنامه کمتژیا

534 بازدید

جلسه 8- ضبط صدا با کمتیژا Voice Narration in camtasia

21:29

جلسه 8- ضبط صدا با کمتیژا Voice Narration in camtasia

533 بازدید

حل مشکل وصل نشدن به اینترنت با حذف تنظیمات پروکسی Proxy sesrver

02:38

حل مشکل وصل نشدن به اینترنت با حذف تنظیمات پروکسی Proxy sesrver

3.1 هزار بازدید

جلسه 7آموزش کامتازیا: آموزش کار با افکت های مکان نما

24:52

جلسه 7آموزش کامتازیا: آموزش کار با افکت های مکان نما

446 بازدید

جلسه 6: آموزش کمتازیا - متحرک سازی - Animations

23:31

جلسه 6: آموزش کمتازیا – متحرک سازی – Animations

4.5 هزار بازدید

جلسه 5: آموزش کامتازیا: کار با Transations Behaviors

16:21

جلسه 5: آموزش کامتازیا: کار با Transations Behaviors

153 بازدید

جلسه 4: آموزش کامتازیا - کار با حاشیه ها - Annotation in camtasia

26:32

جلسه 4: آموزش کامتازیا – کار با حاشیه ها – Annotation in camtasia

552 بازدید

جلسه 3: آموزش کامتازیا ( کاربا مدیا و کتابخانه Library Media

33:47

جلسه 3: آموزش کامتازیا ( کاربا مدیا و کتابخانه Library Media

889 بازدید

جلسه 2 آموزش کامتازیا: تنظیمات ضبط فیلم و صدا

25:31

جلسه 2 آموزش کامتازیا: تنظیمات ضبط فیلم و صدا

273 بازدید

جلسه 1: آموزش نرم افزار کمتازیا (جهت ویرایش فیلم و عکس و فیلمبرداری از نمایشگر)

07:31

جلسه 1: آموزش نرم افزار کمتازیا (جهت ویرایش فیلم و عکس و فیلمبرداری از نمایشگر)

340 بازدید

جستجوی عکس با کیفیت در گوگل  Search for quality photos on Google

05:39

جستجوی عکس با کیفیت در گوگل Search for quality photos on Google

386 بازدید

آموزش نحوه تبدیل فایل صوتی به متن به صورت رایگان و با چند کلیک ساده

11:40

آموزش نحوه تبدیل فایل صوتی به متن به صورت رایگان و با چند کلیک ساده

24.8 هزار بازدید

تالاب گل آفتابگردن

22:30

تالاب گل آفتابگردن

255 بازدید

پاورپونت را قورت بده

28:15

پاورپونت را قورت بده

427 بازدید

نکته مهم نگارشی: استفاده از نیم فاصله به جای فاصله در ورد word

11:42

نکته مهم نگارشی: استفاده از نیم فاصله به جای فاصله در ورد word

527 بازدید

پیداکردن ، انتخاب و جایگزینی کلمات در ورد Word

11:16

پیداکردن ، انتخاب و جایگزینی کلمات در ورد Word

217 بازدید

سریع تر تایپ کنیم!(ماکرو )

21:17

سریع تر تایپ کنیم!(ماکرو )

303 بازدید

آموزش بازیابی فایل ذخیره نشده در نرم افزار ورد word

08:50

آموزش بازیابی فایل ذخیره نشده در نرم افزار ورد word

4.8 هزار بازدید

تهیه و ارسال نامه و ایمیل برای تعداد زیادی از افراد در Word

13:19

تهیه و ارسال نامه و ایمیل برای تعداد زیادی از افراد در Word

807 بازدید

کوئیک پارت در ورد  Quick parts in word

10:22

کوئیک پارت در ورد Quick parts in word

1.6 هزار بازدید

ایجاد فهرست مطالب، فهرست اشکال و جدول به صورت خود کار در ورد Word

33:18

ایجاد فهرست مطالب، فهرست اشکال و جدول به صورت خود کار در ورد Word

13 هزار بازدید

همه چیز درباره شکستن صفحات در ورد (Word)  Section Breaks

22:13

همه چیز درباره شکستن صفحات در ورد (Word) Section Breaks

3.8 هزار بازدید

نوشتن پاورقی در ورد- ایجاد ویرایش و حذف پاورقی در نرم افزار ورد Word

14:26

نوشتن پاورقی در ورد- ایجاد ویرایش و حذف پاورقی در نرم افزار ورد Word

3.9 هزار بازدید

تنظیمات عددنویسی پیشرفته در نرم افزار ورد ( تنظیمات در متن و در نمودار ها )

15:45

تنظیمات عددنویسی پیشرفته در نرم افزار ورد ( تنظیمات در متن و در نمودار ها )

610 بازدید

نمایش نوشته

‌آموزش خواندن و نوشتن زبان کردی (نوسینی کوردی)

42:19

‌آموزش خواندن و نوشتن زبان کردی (نوسینی کوردی)

8.6 هزار بازدید

ارسال ایمیل در زمان قطع اینترنت!

06:18

ارسال ایمیل در زمان قطع اینترنت!

368 بازدید

تنظیم دائمی جهت نوشتار متن فارسی در ورد  Right to left direction in Word

05:34

تنظیم دائمی جهت نوشتار متن فارسی در ورد Right to left direction in Word

2.9 هزار بازدید

ورد WORd را قورت بده!

37:59

ورد WORd را قورت بده!

1.4 هزار بازدید

اکسل Excel را قورت بده! - قسمت دوم

38:02

اکسل Excel را قورت بده! – قسمت دوم

265 بازدید

اکسل Excel را قورت بده!

26:57

اکسل Excel را قورت بده!

1.5 هزار بازدید

جلسه 11: مقدمات: وارد کردن و صادر کردن داده ها از اکسل به Spss و برعکس

12:07

جلسه 11: مقدمات: وارد کردن و صادر کردن داده ها از اکسل به Spss و برعکس

7.6 هزار بازدید

جلسه 10- مقدمات Spss: انتخاب مشاهدات Select cases in Spss

16:04

جلسه 10- مقدمات Spss: انتخاب مشاهدات Select cases in Spss

501 بازدید

جلسه 9 مقدمات- نحوه وزن دار کردن مشاهدات در SPSS

14:59

جلسه 9 مقدمات- نحوه وزن دار کردن مشاهدات در SPSS

734 بازدید

جلسه 8 مقدمات :شکستن فایل ها یا Split file در نرم افزار SPSS

14:29

جلسه 8 مقدمات :شکستن فایل ها یا Split file در نرم افزار SPSS

545 بازدید

جلسه 7- آموزش مقدمات Spss- شناسایی موارد تکراری Identify Duplicate Cases in spss

08:42

جلسه 7- آموزش مقدمات Spss- شناسایی موارد تکراری Identify Duplicate Cases in spss

702 بازدید

جلسه 6 - مقدمات آموزش Spss- اعتبار سنجی داده ها DATA Validation

20:53

جلسه 6 – مقدمات آموزش Spss- اعتبار سنجی داده ها DATA Validation

1 هزار بازدید

جلسه 5 مقدماتی-کار با شبه متغیر ها در - Multiple Response Set - spss

13:44

جلسه 5 مقدماتی-کار با شبه متغیر ها در – Multiple Response Set – spss

488 بازدید

جلسه 4- مقدمات Spssمرتب کردن متغیر ها و داده ها در spss

08:37

جلسه 4- مقدمات Spssمرتب کردن متغیر ها و داده ها در spss

468 بازدید

جلسه 3- آموزش انتقال ویژگی های متغیرهادر نرم افزار SPSS

14:56

جلسه 3- آموزش انتقال ویژگی های متغیرهادر نرم افزار SPSS

468 بازدید

جلسه 2 مقدمات Spss- 1 تعریف ویژگی های متغیر ها و مقیاس های تعریف نشده

10:34

جلسه 2 مقدمات Spss- 1 تعریف ویژگی های متغیر ها و مقیاس های تعریف نشده

709 بازدید

جلسه 1- مقدمات Spss

37:49

جلسه 1- مقدمات Spss

1.1 هزار بازدید

آموزش نحوه ی تبدیل گفتار به متن (فارسی)، در سایت speechtexter

01:40

آموزش نحوه ی تبدیل گفتار به متن (فارسی)، در سایت speechtexter

874 بازدید

حذف خطوط ناخواسته در نرم افزار ورد word

00:45

حذف خطوط ناخواسته در نرم افزار ورد word

728 بازدید

فهرست نویسی در نرم افزار ورد Index in Word

02:38

فهرست نویسی در نرم افزار ورد Index in Word

1.1 هزار بازدید

آموزش درج اعداد فارسی و انگلیسی به صورت ترکیبی در یک متن (Word)

01:27

آموزش درج اعداد فارسی و انگلیسی به صورت ترکیبی در یک متن (Word)

1.7 هزار بازدید

چگونه در Word یادداشت نویسی کنیم؟  Comments in Word

01:46

چگونه در Word یادداشت نویسی کنیم؟ Comments in Word

211 بازدید

آموزش ایجاد و تنظیمات سر صفحه و پا صفحه Header footer در نرم افزار ورد Word

06:54

آموزش ایجاد و تنظیمات سر صفحه و پا صفحه Header footer در نرم افزار ورد Word

9.6

هزار بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *