آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves

آزمون هوش هیجانی   برادبری و گریوز

Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves

این آزمون توسط دکتر تراویس برادبری و دکتر جین گریوز تدوین شده است. و توسطه مهدی گنجی ترجمه و کار هنجاریابی این آزمون در ایران توسط دکتر حمزه گنجی انجام گرفته است.

این آزمون در مطالعات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

این آزمون دارای ۲۸ماده است که هوش هیجانی کلی، و چهار بعد آن که شامل می شود ، را اندازه می گیرد . شیوه ی نمره گذاری آزمون با استفاده از مقیاس۶نقطه ای از۱تا ۶انجام می شود. به جواب های (هرگز نمره ۱، به ندرت نمره ۲،   گاهی نمره ۳،       معمولاًنمره ۴    تقریباً     همیشه نمره ۵ و همیشه نمره ۶) داده می شود و …

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.