به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

آزمون دلبستگی به والدین و همسالان ( IPPA ) Inventory of Parents and Peer Attachment-Revised

0

آزمون دلبستگی به والدین و همسالان   (  IPPA )

Inventory of Parents and Peer Attachment-Revised

نظام دلبستگی به منزله یک نظام انگیزشی در مواجهه با استرس ها فعال میشود و در فرآیند مقابله با استرس مشارکت می کند. در این زمینه بالبی ( 1983 ) معتقد است که نحوه مقابله افراد با شرایط تهدیدآمیز و استرسزا حاصل فعال شدن سیستم دلبستگی آنان است. به همین دلیل نظریه دلبستگی را میتوان به عنوان چهارچوبی جامع براي توضیح تفاوتهاي فردي افراد در سازگاري و از جمله تابآوري آنان در نظر گرفت(راهپیما و شیخ الاسلامی،1395)  .

پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان  (IPPA) توسط آرمسدن و گرینبرگ[1]  1987  جهت اندازه گیری ادراک نوجوانان از ابعاد شناختی / عاطفی مثبت و منفی با والدین و دوستان صمیمی طراحی شد ه و  دارای 75  سوال و 3 بخش به شرح زیر است:

25  سوال  برای مادر ، 25  سوال  برای پدر و 25  سوال  برای نوجوانان این پرسشنامه از در مورد ارتباط با افراد مهم در زندگی تان یعنی مادر پدر و دوستان نزدیک تان سوال  می پرسد. این ابزار مقیاس های جداگانه ای برای سنجش دلبستگی به مادر ، پدر و دوستان نزدیک دارد.

همراه با  1  مقاله پایه ای رایگان

 

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

[1] – rmesden & Greenberg

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.