به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A)-

آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A)-

محققان و نظریه پردازان بسیاری معتقدند که باورهای غیرمنطقی، علت اصلی اختلاف ها در روابط اجتماعی، بخصوص در روابط زوجین می باشد. آدیس و برنارد ( ۲۰۰۲ ) معتقد به وجود رابطه مستقیم بین باورهای غیرمنطقی زوجین، با ناسازگاری و نارضایتی زناشویی است. مولر و وندرمرو ( ۱۹۹۷ ) و همامسی ( ۲۰۰۵ ) نیز زندگی زوجینی را که باورهای غیرمنطقی در مورد اهمیت ارتباط، روش های مؤثر حل تعارض، اهمیت خانواده و نقش های جنسیتی دارند، در مقایسه با زوجینی که این باورها را ندارند، در معرض فروپاشی بیشتری می دانند. از سوی دیگر، پیورکوسکی معتقد است: افکار متعادل و منطقی، یکی از مهمترین عوامل رضایت زناشویی می باشد (پیورکوسکی، ۲۰۰۸ ، ص ۲۸ ). باورهای منطقی، احساسهای مثبتی همچون شادی و آرامش را به دنبال دارد و باورهای غیرمنطقی، مولد هیجانهای نامناسبی مانند افسردگی، اضطراب، احساس حقارت، تجربه خشم به دلیل نرسیدن به اهداف خود و سایر احساسهای منفی بیمارگونه هستند؛ باورهای منطقی مبتنی بر تمایلات یا ترجیح های سالم هستند، ولی باورهای غیرمنطقی متکی به مطالبات جزم اندیشانه ناسالم بوده است (صادقی سرشت و همکاران، ۱۳۹۴).

این آزمون توسط عبادی و معتمدین (۱۳۸۴) از روی آزمون ۱۰ عاملی پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) به روش تحلیل عوامل (مولفه های اصلی) ساخته و هنجار یابی  شده است . این آزمون دارای ۴۰ عبارت است که چهار عامل را می سنجد. همراه با ۱۴مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

نظرات بسته شده است.